Informace k výletu žáků 2. stupně do Prahy: Sraz účastníků je ve čtvrtek 24. května v 6,10 hod na vlakovém nádraží ve Studénce. Dopravu do Studénky si zajišťuje každý účastník sám. Předpokládaná trasa v Praze - Valdštejnská zahrada, Belveder, Hrad (Chrám sv. Víta, Vladislavský sál, Zlatá ulička), Vrtbovská zahrada, Kampa, Karlův most, Václavské náměstí. Odjezd z Prahy v 18,24 hod. Předpokládaný příjezd do Studénky je v 21,33 hod. Z důvodu pozdního návratu je začátek vyučování v pátek pro žáky 2. stupně v 9,30 hod. Vyučování končí dle rozvrhu ve 13 hod.

Oznámení - Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019. Seznam přijatých dětí najdete zde, podrobné výsledky zápisu najdete zde:

JARMARK 2018 - foto zde:

JARMARK se blíží! Ve čtvrtek 10. května 2018 si od 14 hodin můžete nakoupit muškáty, zeleninovou sadbu (rajčata, papriky), či si posedět ve škole u koláčků či občerstvení. V 16 hodin začne kulturní vystoupení žáků školy. Celé představení bude pro veřejnost sehráno ještě jednou - v pátek 11. května v 9,00 hodin dopoledne. Rádi Vás ve škole přivítáme.

V pondělí 30. dubna 2018 a 7. května 2018 vyhlašuje ředitelka školy pro žáky základní školy ředitelské volno.

Ve čtvrtek 26. dubna k nám opět zavítalo Divadélko z Hradce Králové. Žáci 1. stupně zhlédli představení s názvem Devatero pohádek. Samy děti vylosovaly dvě pohádky, které pak herci zahráli. Nejprve to byl příběh tuláka Františka Krále, který je křivě obviněn z krádeže kufříku s penězi. Jako druhou si žáci vylosovali Loupežnickou pohádku - slavné dobrodružství loupežnického synka Lotranda. Žáci druhého stupně zhlédli představení Fenomén Karel Čapek aneb Od Dášeňky ke zkáze světa. Představení bylo zahájeno úryvkem z komedie Loupežník, v němž myslivec a loupežník soupeřili o lásku slečny Mimi z publika. Následovala dramatizace povídky Básník. Nechyběla ani ukázka z divadelní hry Bílá nemoc. Představení bylo zakončeno scénou z dramatu Adam stvořitel. Jako obvykle se představení velmi líbilo a herci byli odměněni bouřlivým potleskem. Foto zde:

Ve středu 25. dubna se žáci 8. třídy zúčastnili přehlídky s názvem Řemeslo má zlaté dno, která se konala v Kopřivnici. Byla určena především žákům osmých tříd, kteří váhají, jakou střední školu si zvolit, a představily se na ni významé stavební i strojírenské firmy z celého novojičínského okresu.

První kolo jednotných přijímacích zkoušek na střední školy se koná ve čtvrtek 12. dubna, 2. kolo 16. dubna 2018.

Ve středu 18. dubna 2018 budou od 15 do 16 hodin informativní třídní schůzky.

V pátek 6. dubna žáci 8. a 9. třídy navštívili "Protidrogový vlak - Revolution train 2018". Tento netradiční vlak zastavil i na novojičínském nádraží. Jedná se o multimediální vlakovou soupravu, která formou interaktivního a zážitkového vzdělávání přináší nové pojetí primární prevence. Foto zde:

Oznámení - Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019 (výsledky zápisu najdete zde):

Zápis do 1. třídy proběhl v naší škole ve středu 4. dubna 2018. Foto zde:

Ve středu 28. března vyvrcholily několikaměsíční přípravy oslav 360. výročí od první písemné zmínky o sedlnické škole. V půl čtvrté proběhlo slavnostní zahájení. Mezi přítomnými byli mimo jiné i bývalí pracovníci školy (oslav se zúčastnilo 27 bývalých zaměstnanců), zastupitelé i radní naší obce i zástupci odboru školství MěÚ Nový Jičín. Po přivítání všech návštěvníků ředitelkou školy Blankou Šťastnou a projevech starosty obce pana Františka Jordánka a místostarosty pana Petra Olejáka následovalo vystoupení žáků.
Poté si již návštěvníci mohli prohlédnout budovu školy, jednotlivé učebny, školní dílny, multifunkční zahradu a setkat se se svými kolegy, učiteli či spolužáky z minulých let. Ve dvou učebnách byly ke zhlédnutí fotografie ze starších let (třídní fotografie od roku 1946), ale i nejnovější fotky z výletů, exkurzí a jiných aktivit školy. Zaujaly i dobové fotografie z dějin naší školy, kroniky školy či výroční zprávy. Mezi "vzácnosti", které jste mohli spatřit, patřil například plakát ze srpna 1945, který zval na slavnostní otevření českých škol, vysvědčení z let 1925/26, 1945/46 a 1947/48. Kdo se chtěl dovědět více o současné škole, mohl zhlédnout videokroniku, kterou natočili žáci sedmé třídy. A pokud jste si již chtěli jen povyprávět či posedět u občerstvení, mohli jste v prostorách školy, které se proměnily v kavárny. K příjemné atmosféře zcela jistě přispěl i DJ Paul DOctor. Zájemci mohli také využít kyvadlové dopravy a prohlédnout si prostory tzv. horní (dnes mateřské) školy.
Kdo měl chuť na trochu výtvarného tvoření, mohl se zúčastnit již tradičního Jarního tvoření - pracovních dílen pro rodiče s dětmi, kde si mohl vyzkoušet vyrobit předměty na sváteční velikonoční stůl. Mimo jiné jste se mohli podívat a vyzkoušet si, jak se zdobí vajíčka madeirou či slámou. Na různých místech školy jsme byli svědky setkání lidí, kteří se ve škole v určité etapě svého života potkávali a měli možnost se znovu setkat i při této oslavě, vyslechli jsme si vzpomínky pamětníků. Každý návštěvník se mohl zapsat na pamětní listy a odnést si brožuru o historii školy, pamětní medaili i balónek s logem školy, případně další upomínkové předměty.
Věříme, že celá akce byla důstojným a slavnostním oslavením výročí školy. Poděkování patří všem, kteří se na oslavách podíleli - sponzorům, "přátelům školy", zaměstnancům školy a žákům, ale i těm, kteří se do školy přišli podívat. Věřte, že největší odměnou pro nás organizátory bylo to, jestli se Vám u nás ve škole líbilo… foto zde:

V pondělí 19. března prvňáčci zúčastnili v místní knihovně besedy s názvem "Do knihovny za pohádkou". Povídali si o pohádkových postavách a seznámili se i s nejznámějšími autory pohádek. Pod vedením paní knihovnice plnili řadu úkolů. Beseda byla druhou z řady k cestě za "knížkou pro prvňáčka". Foto zde:

V pátek 16. března proběhl již tradiční dětský maškarní ples. I přes vysokou nemocnost karneval přilákal velké množství dětí v různorodých maskách. Mezi téměř 100 maskami nechyběly již tradičně princezny, ale přišly i holky z pravěku, Kleopatra, hasiči, Batmani, Supermani, Červená karkulka, Minnie… Hemžilo se to ale i zvířátky. Viděli jsme skotačit zebru, králíky, berušky, dráčky... Karneval v cirkuse již tradičně provázel šašek Hopsalín. Nechyběl tradiční průvod masek, tanec, soutěže. Děti si zatančily i se svými rodiči. A kdo neměl štěstí v tombole, mohl si nechat od Hopsalína vyrobit balónkové zvířátko. Děti se hezky bavily a dospělí strávili se svými dětmi hezké odpoledne. Foto zde:

Z činnosti výtvarného kroužku - foto zde:

V pondělí 12. března děti ze školní družiny jely do muzea v Příboře. Zúčastnily se interaktivního pořadu o tradicích spjatých s příchodem jara a s velikonočními svátky. Foto zde:

Ve středu 7. března se v Příboře uskutečnilo okrskové kolo soutěže v recitaci. Naši školu reprezentovalo šest žáků. BLAHOPŘEJEME k prvnímu místu Lucce Orságové (v kategorii žáků 4. a 5. třídy), k druhému místu Honzovi Hryzlákovi (v kategorii žáků 2. a 3. třídy) a Vojtovi Rohelovi (v kategorii žáků 6. a 7. třídy). Blahopřejeme jim a děkujeme za reprezentaci školy. Lucka a Honzík budou naši školu reprezentovat v okresním kole recitační soutěže. Přejeme jim v Novém Jičíně hodně úspěchů.

13. a 14. února se žáci naší zúčastnili preventivních programů, které nám nabídla Pedagogicko psychologická poradna v Novém Jičíně. Programy vedl PhDr. Pavel Letý, okresní metodik prevence. Žáci 4. a 5. třídy absolvovali program Bezpečné chování na internetu, žáci 6. ročníku Kyberšikana a jak jí zabránit, 8. ročníku Komunikace a řešení problémů a 9. ročníku Sebeovládání a řešení povinností. Všechna tato témata jsou velmi aktuální, a proto je potřebné v rámci prevence s dětmi o nich mluvit.

Od pondělí 12. února (vzhledem k ukončenému plaveckému výcviku) platí původní rozvrh hodin.

V úterý 23. ledna se naši prvňáčci zúčastnili v místní knihovně besedy s názvem "Do knihovny za pohádkou". Povídali si o pohádkových postavách a seznámili se i s nejznámějšími autory pohádek. Pod vedením paní knihovnice plnili řadu úkolů. V závěru dopoledního setkání si vyrobili pohádkové písmenko - H (jako hrad) nebo K (jako král či královna). Beseda byla první z řady k cestě za "knížkou pro prvňáčka". Foto zde:

Ve čtvrtek 25. ledna se žáci všech ročníků zúčastnili programu Tonda Obal. Jedná se o školní vzdělávací program autorizované obalové společnosti EKO-KOM, který zahrnuje řadu zábavně-naučných aktivit. Od jeho vzniku v roce 1997 denně navštěvují lektoři žáky základních škol po celé ČR. Za asistence kreslené postavičky Tondy Obala lektoři školáky zasvěcují do tajů třídění odpadů - děti se dozvědí například co vše je odpad, jak vzniká nebo jak, kam a proč se odpad třídí a co se z něj dále vyrábí. Mohou si prohlédnout i vzorky recyklovaných materiálů. Během jedné vyučovací hodiny se učí kromě základní teorie také třídit odpad v praxi. Jen v minulém roce bylo realizováno 714 výjezdů na ZŠ, kterých se zúčastnilo přes 122 tisíc žáků. Foto zde:

Ve středu 10. ledna 2018 budou od 15 do 16 hodin informativní třídní schůzky.

V pátek 22. prosince jsme se ve škole loučili s rokem 2017. Nejdříve ale proběhla vánoční besídka, na které vystoupili žáci 1. i 2. stupně. Zhlédli jsme příběh z Betléma a slyšeli koledy i vánoční písničky. Potom jsme se přemístli do Sněženky, kde proběhl zábavný program, ve kterém jsme s DJ Paul Doctorem tančili i soutěžili. - foto zde:

V pondělí 18 prosince jely děti ze školní družiny do příborského muzea, kde si v interaktivním programu připomněly lidové zvyky a tradice vztahující se k vánoční době. Foto zde:
Ve čtvrtek 21. prosince pak proběhla tradiční vánoční párty. Pod stromečkem děti našly spousty nových her a hraček, s kterými si budou hrát...

Ve čtvrtek 7. prosince proběhlo ve škole Vánoční ladění. Nejdříve jsme (již tradičně) vypustili balónky Ježíškovi a pak jsme se všichni přemístili do budovy školy. Při vstupu dostali dospělí pro štěstí drobnost z keramiky a děti perníček. Příběh z Betléma, který neodmyslitelně patří k Vánocům, sehrály a doplnily zpěvem koled děti z 1. stupně. V jedné ze tříd mohli návštěvniíci pak zhlédnout vánoční výstavu, na které byly k vidění nejrůznější výrobky dětí. Kdo chtěl, mohl si v tvůrčí dílně vyrobit andílka nebo nějakou drobnost k Vánocům i zakoupit. Že pod stromečkem by neměla chybět kniha, o tom povídala při setkání se zájemci z řad rodičů místní knihovnice, paní Šimurdová. Celou sváteční atmosféru ještě zpěvem či hraním koled podbarvili žáci naší školy navštěvující MisMusic v Kopřivnici. Věříme, že akce všem zpříjemnila období adventu. Fotky najdete zde:

V pondělí 4. prosince zavítal do školy Mikuláš se svou družinou. Hodné děti pochválil, na zlobivce se přišli podívat čerti, ale s sebou neodnesli nikoho... Andělé odměnili děti sladkou odměnou (deváťáci napekli pro každého perníčky :-).
Již tradičně proběhl i Mikulášský turnaj v malé kopané smíšených družstev. Foto zde:

Opět změna telefonního čísla - telefonní číslo do jídelny do Sněženky: 777 600 614

Od pondělí 20. listopadu začíná plavecký výcvik žáků 1. stupně. Na bazén do Nového Jičína budou jezdit do začátku února 2018. V této souvislosti dochází i ke změně rozvrhu hodin. Nový rozvrh najdete zde:

Ve středu 15. listopadu se od 15 do 16 hod konají informativní pohovory o prospěchu a chování.

Příjezd sv.Martina do Sedlnic - v sobotu 11. listopadu odpoledne před KIC Sněženka přivítali Sedlničtí patrona vojáků, jezdců, hus i vinařů - svatého Martina. Ten přijel na bílém koni a společně se svou družinou se zúčastnil i v kulturním sále vystoupení dětí a žáků místní základní i mateřské školy. Podle pořekadla tedy v době, kdy tento světec slaví svůj svátek, se neodvratitelně blíží královna mrazivých večerů a dlouhých nocí - paní Zima. Foto zde:

V úterý 31. října bylo v naší škole opět živo. Od brzkého rána přinášely děti s rodiči do školy dýně různých velikostí a barev - na prvním stupni se chystalo projektové vyučování k Halloweenu. V rámci Dne otevřených dveří, který současně na škole probíhal, nám se závěrečným vykrajováním pomáhali rodiče, kteří se přišli podívat na výuku svých dětí.
A jak to všechno bylo? Po velké přestávce jsme se přesunuli do druhé třídy a společně si zazpívali a zasoutěžili. Družstva chlapců a děvčat zápolila s "halloweenskými" slovíčky. Po vyrovnaném boji všechny děti obdržely lísteček pro vyhodnocení a vyrazily získávat bodíky na tři různá stanoviště se zábavnými úkoly. Po sečtení získaných bodů byli vyhlášeni vítězové jednotlivých tříd a šlo se vykrajovat a zdobit. Práce se nám dařila a moc nás těšila, a co více - všem zůstal stejný počet prstů:-) Ráno nás, již tradičně, naše rozsvícené výtvory budou opět vítat. Foto zde:

Na úterý 31, října připravujeme Den otevřených dveří. Pokud se chcete podívat do hodin na výuku vašich dětí, máte možnost využít této nabídky. Na 1. stupni se v prvních dvou hodinách můžete zúčastnit výuky, v dalších pak projektu Halloween (od čtvrté vyučovací hodiny můžete pomoct svým dětem s dlabáním dýní). Na druhém stupni proběhne výuka dle běžného rozvrhu.

Je důležité snídat? Která zelenina mi chutná? Jím pravidelně ovoce? Jak si připravit zdravou svačinku? Odpovědi na tyto i mnohé další otázky dotávali žáci 1, - 7. třídy v úterý 24. října nebo ve středu 25. října 2017 při projektu Zdravá 5. Společně s lektozou Zdravé pětky si povídali o zdravé výživě. Obrázky potravin se učili různě třídit a v závěru povídání si zkusili zdravou svačinku i připravit. Vlastoručně vyrobený zeleninový špíz či zdravé svačinky nejen dobře vypadaly, ale i chutnaly. Foto zde.

Ve čtvrtek 19. října se žáci 8.a 9. třídy zúčastnili projektového dne s názvem Strojírenství - tradice našich předků aneb společná výuka žáků, který připravila Střední škola technická a zemědělská Nový Jičín a který proběhl na pracovišti praktického vyučování v Šenově u Nového |Jičína. Žáci se rozdělili do čtyř skupin. Pod vedením mistrů odborného výcviku se pak prostřídali ve třídách u zedníků, stolařů, záměčníků a instalatérů. Vyzkoušeli si, jak se míchá sádra a odlévá miska a i staví dřevěný most bez hřebíků či šroubů, u instalatérů si vyzkoušeli, jak se spojují i svařují trubky, u zámečníků si řezání a pilování železa a stolařů si vyřezali prkénko ze dřeva. Celá akce byla nejen zábavná, ale i poučná a líbila se.Foto zde:

V pondělí 16. října ve školní družině proběhla již tradiční drakiáda. Sluníčko nádherně svítilo, bylo teplo, vál mírný větřík - a draci létali :-) Foto zde:

V rámci projektu "Společné vzdělávání" zveme rodiče na přednášku na téma Ohrožení dítěte školním neúspěchem a spolupráce s Pedagogicko psychologickou poradnou, která se uskuteční ve středu 11. října od 15,30 hodin v budově školy. Přednášející Mgr. Jana Sopuchová je speciální pedagožkou v PPP v Novém Jičíně a bude připravena zodpovídat i vaše případné dotazy. Využijte možnosti získat informace od odborníka.

Ve čtvrtek 5. října se žáci 2. stupně vydali na vzdělávací zájezd. Naším cílem tentokrát byla jižní Morava - Lednice a Mikulov.
Zámek v Lednicích patří k nejkrásnějším zámkům Moravy. My jsme si nejdříve prohlédli reprezentační sály v přízemí. Nejvyhledávanější kuriozitou je určitě dubové vřetenové schodiště v knihovně, které je vyrobeno z jediného stromu. Po prohlídce zámku jsme zamířili stezkou k napodobenině romantické zříceniny - k Janovu hradu. Odtud jsme po krátkém odpočinku pluli po Staré Dyji k přístavišti u Minaretu. Romantická plavba lužním lesem byla provázena výkladem kapitána lodě. Od minaretu, 60 metrů vysoké stavby, která sloužila jako rozhledna, jsme šli parkem přes lávky a uměle vytvořené ostrůvky zpět k zámku.
Naší další zastávkou byl Mikulov. Každému, kdo sem přijede, nemohou uniknout tři dominanty - barokní zámek, Svatý kopeček a Kozí hrádek. Většina z nás všechna tato místa navštívila. Nedříve jsme se vydali k zámku a prošli nově zrekonstruovanou zámeckou zahradou. Ti, kteří si troufli, pak vystoupali na Svatý kopeček, na kterém je kaple svatého Šebestiána a zvonice. Poměrně prudký výstup stál určitě za to! Naskytl se nám nádherný výhled na celé město. Mikulov jsme měli jako na dlani :-) Nakonec jsme všichni prošli bývalou židovskou čtvrtí kolem židovského hřbitova (v Mikulově žil i legendární stvořitel Golema - rabím Löw) a vystoupali na Kozí hrádek. I odsud se nám naskytl nádherný výhled na město a okolí. Výlet se vydařil i díky pěknému počasí :-) Foto zde:

Z důvodu nepříznivého počasí se zájezd do Lednice a do Mikulova pro žáky 2. stupně přesouvá na čtvrtek 5. října 2017!! Sraz v 6,20 hod před obecním úřadem, předpokládaný příjezd kolem 19 hodin.

Na pátek 29. září 2017 vyhlašuje ředitelka školy z technických důvodů pro žáky školy ředitelské volno.

V pátek 22. října 2017 k nám opět zavítali herci Divadélka pro školy z Hradce Králové. Na jejich vtipná a poutavá představení doprovázená písničkami se vždy velmi těšíme. Tentokrát si pro ty menší připravili Bajky pana Ezopa aneb Dávná moudra věčně platná, žáci druhého stupně zhlédnou představení s názvem Don Quijote a ti druzí aneb Zlatý věk španělské literatury. Foto zde:

V rámci projektu "Společné vzdělávání" proběhla 13. září ve škole první z odborně tematických setkání pro rodiče žáků. Mgr. M. Vařeková pohovořila na téma "Digitální podpora při výuce cizího jazyka" o rozvoji ústních komunikačních schopností a dovedností v oblasti anglického jazyka. Odkazy: ODKAZ 1, ODKAZ 2, ODKAZ 3. Foto zde:

Ve středu 13. září se od 15,30 hod konají informativní třídní schůzky V rámci těchto schůzek budou rodiče 5. - 8. třídy seznámeni lektorkou Mgr. M. Vařekovou s digitální podporou nové řady učebnic anglického jazyka (Oxford University Press), podle kterých se naši žáci v těchto ročnících učí. Věříme, že využijete této možnosti a přijdete se podívat, jak tohoto mohou využívat vaše děti při domácí přípravě.

V úterý 5. září jsme zhlédli Sokolnickou show skupiny Vancoš. Celá akce byla poučně i vtipně komentována oběma sokolníky. Seznámili jsme se nejen s druhy dravců i sov, které u nás i v okolí žijí, ale i aktivně do programu zapojili. Někteří jen tím, že si dravce či sovy pohladili, jiní je přilákali na ruku nebo pouštěli z beden. Celá akce se všem velmi líbila.
Foto zde:

ft">V pondělí 4. září jsme zahájili nový školní rok. Přivítali jsme i 19 nových prvňáčků, s kterými přišli rodiče nebo jejich blízcí, kteří se účastnili slavnostního prvního školního dne svých dětí. Na slavnostním shromáždění ve vestibulu po krátkém projevu ředitelky školy i starosty obce prvňáčky čekalo slavnostní šerpování.
Všem žákům i rodičům přejeme pohodový a úspěšný školní rok. Foto zde:

Školní rok 2017/2018 bude slavnostně zahájen v pondělí 4. září v 7,30 hod. Žáci ve škole budou do 9 hodin. Měli by si přinést přezůvky a psací potřeby.
Pravidelný provoz školní družiny bude od úterý 5. září 2017 (ranní družina od 6,30 hod, odpolední od 11,10 do 15,30).
V úterý 5. září budou žáci 1. - 5.třídy ve škole do 11,10 hod, žáci 6. - 9. třídy do 12,05 hod. Čeká nás i vystoupení a ukázky letů dravců (vstupné 20 Kč, zbytek dotuje škola).
Od středy 6. září bude výuka probíhat podle běžného rozvrhu. Rozvrh zde:

Školní stravování bude od úterý 5. září. Přihlásit děti můžete v jídelně v Restauraci Sněženka.

Ve středu 13. září se od 15,30 hod konají informativní třídní schůzky.

Sešity a pomůcky pro školní rok 2017/2018

1. stupeň - sešity a pomůcky pro školní rok 2017/2018
6. třída - sešity a pomůcky pro školní rok 2017/2018
7. třída - sešity a pomůcky pro školní rok 2017/2018
8. třída - sešity a pomůcky pro školní rok 2017/2018
9. třída - sešity a pomůcky pro školní rok 2017/2018

Slavnostní zakončení školního roku foto zde: .

Školní rok 2017/2018 bude slavnostně zahájen v pondělí 4. září v 7,30 hod. Žáci ve škole budou do 9 hodin. Měli by si přinést přezůvky a psací potřeby. Pravidelný provoz školní družiny (i ranní provoz od 6,30 hod) bude od úterý 5. září 2017 (odpolední provoz do 15,30).

Slavnostní zakončení školního roku - foto zde: