V pátek 30. září dopoledne bude pro žáky 1. stupně tradiční drakiáda.

Zájezd - Kroměříž, Hostýn - foto zde:

V úterý 13. září žáci 6. - 9. třídy pojedou na vzdělávací zájezd. Navštíví v Kroměříži arcibiskupský zámek a Podzámeckou a Květnou zahradu, odpoledne pak Hostým. Odjezd v 7 hod od školy, předpokládaný návrat mezi 16. a 17. hodinou.

Ve středu 7. září se od 15,30 hod konají informativní třídní schůzky.

Školní rok 2016/2017 bude slavnostně zahájen ve čtvrtek 1. září v 7,30 hod. Žáci ve škole budou do 9 hodin. Měli by si přinést přezůvky a psací potřeby. Pravidelný provoz školní družiny bude od pátku 2. září 2016 (provozní doba od 11,10 do 15,30).
V pátek 2. září budou žáci 1. - 5.třídy ve škole do 11,10 hod, žáci 6. - 9. třídy do 12,05 hod.
Od pondělí 5. září bude výuka probíhat podle běžného rozvrhu.

Informace k přijímání dětí do školní družiny: Kapacita školní družiny je 30 žáků. Žáci budou přijímáni do naplnění této kapacity. Pokud počet žádostí převýší kapacitní možnosti, budou přednostně přijímáni a) žáci 1. - 3. ročníku, přičemž mladší žáci mají přednost před stašími (rozhoduje datum narození), b) děti zaměstnaných zákonných zástupců, c) děti s každodenní docházkou od začátku září 2016. Při rozhodování o přijetí bude ředitelka školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí a) až c). Žáci 4. ročníku budou do školní družiny přijati, pouze pokud by zůstala ještě volná kapacita.
Řádně vyplněnou přihlášku je třeba odevzdat ve škole 1. nebo 2. září vychovatelce školní družiny paní Boháčové. Přihlášku je možno vyzvednout u paní Boháčové nebo je ke stažení ZDE: .
Ve čtvrtek 1. září proběhne jen vydávání a přijímání přihlášek a konzultace s vychovatelkou. Pravidelný provoz ( od 11,10 do 15,30 hod) bude zahájen v pátek 2. září. Ranní provoz školní družiny (6,30 - 7,10 hod) bude v případě dostatečného zájmu od pondělí 5. září 2016.

Sešity a pomůcky pro školní rok 2016/2017

1. stupeň - sešity a pomůcky pro školní rok 2016/2017
6. třída - sešity a pomůcky pro školní rok 2016/2017
7. třída - sešity a pomůcky pro školní rok 2016/2017
8. třída - sešity a pomůcky pro školní rok 2016/2017
9. třída - sešity a pomůcky pro školní rok 2016/2017

Slavnostní zakončení školního roku - foto zde: