Mateřská škola

Mateřská škola

Mateřská škola
742 56 Sedlnice 409
telefon: 556 745 765
mobil: 731 177 709

Odloučené pracoviště - Mateřská škola
742 56 Sedlnice 109
mobil: 731 931 110

Provozní doba: 6,00 - 16,00 hodin
Kapacita MŠ: 60 dětí

Školní rok 2020/2021

.
Vážení rodiče, od 10. 9. 2020 je Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví v celé ČR povinnost nosit roušky ve společných prostorách škol a školských zařízení a vysokých škol – kromě pedagogů, dětí a žáků v mateřských školách Děti tedy v mateřské škole roušky mít nemusí. Pokud budete do budovy vstupovat vy, je to možné pouze s nasazenou rouškou.
.

Informační schůzky pro rodiče

Vážení rodiče,
zveme Vás na informační schůzky v mateřské škole, které se budou konat:
- ve čtvrtek 20. srpna 2020 ve třídě MŠ na Obecním úřadě v 15:30 hodin
- ve středu 26. srpna 2020 v hlavní budově MŠ (č.p. 409) v 16 hodin
Schůzky jsou určené pro rodiče nově přijatých dětí a také pro rodiče dětí stávajících.
.
.

Školní rok 2019/2020

.
Vyjádření lékaře k docházce dítěte do MŠ - formulář si můžete stáhnout zde:
.

Loučení s předškoláky a Hopsalínem (24.6.2020) - více foto zde:

.

Projekt Vesmír a mimozemšťani

V minulých dnech jsme uspěšně ukončili dětmi tolik oblíbený tematický celek" Vesmír". S dětmi jsme si povídali o planetách, Zeměkouli a tentokrát jsme si pro ně vymyslely práci se sádrovým obvazem. Z tohoto materiálu jsme si vyráběli téměř 14dní (modeláž, barvení, zdobení,..) přilbu mimozemšťana.To bylo radosti, když se dílo zdařilo:-)
.

Den dětí v mateřské škole - více fotografií zde:

Dnes, 1. června, jsme v MŠ oslavovali den dětí. Pro děti byly nachystány různé úkoly, například překonávání překážkové dráhy, hod na cíl a nebo také měly zazpívat písničku nebo vytleskat své jméno. Po úkolech jsme skákali na skákacím hradu a měli jsme diskotéku. Děti dostaly medaile a diplom a také malou sladkou odměnu, za zdolání všech úkolů.
Námořníci si zasoutěžili a zahráli i ve třídě...
.
.
.

Seznam přijatých dětí do mateřské školy dle registračních čísel ve školním roce 2020/2021 - zde:

.

Podrobné výsledky zápisu do mateřské školy ve školním roce 2020/2021 - zde:

Návrat dětí do MŠ
Níže najdete aktuální informace k obnovení provozu mateřské školy od 25. května 2020.

Tiskopis "Čestné prohlášení" je stejný pro děti z mateřské školy i ze základní školy.

Přerušení provozu v červenci a srpnu 2020

Sdělujeme rodičům, že v době od 20. července 2020 do 7. srpna 2020 bude přerušen provoz mateřské školy z důvodu čerpání řádné dovolené pracovníků mateřské školy.
.
.
.
Vážení rodiče,
v návaznosti na uvolňování vládních opatření a rozhodnutí vlády a MŠMT o zahájení výuky žáků prvního stupně ZŠ chceme po dohodě se zřizovatelem obnovit provoz mateřské školy od 25. května 2020. Připravujeme scénář k bezproblémovému obnovení vzdělávání, které bude v souladu s metodickým pokynem ministerstev školství a zdravotnictví. Je pro nás důležité zajistit takový provoz, který bude co nejbezpečnější pro vaše děti. Proto bychom chtěli umístit všechny děti do hlavní budovy MŠ, která má hned vedle školky vlastní zahradu, aby děti mohly větší část dne trávit venku. Z tohoto důvodu Vás žádáme, abyste v případě, že kdy je jeden z rodičů v domácnosti, nezaměstnaný či na rodičovské dovolené s jiným dítětem, zvážili nutnost zařazení dítěte do mateřské školy. Postupně vám budeme sdělovat další informace, stejně tak zjišťovat dle návratek zájem o uvedený provoz.
.
Pokud se rozhodnete pro návrat vašeho dítěte do školy, při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce vyplněné a podepsané čestné prohlášení (čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví). Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna). Čestné prohlášení je ke stažení zde:
.

Informace pro rodiče k případnému znovuotevření mateřské školy

Vážení rodiče, jistě jste z médií informováni o harmonogramu uvolnění opatření v oblasti školství, ve kterém se hovoří o tom, že pro žáky 1. stupně by se měly otevřít školy 25. května 2020 a návrat by měl být dobrovolný. Momentálně čekáme na konkrétní a přesné instrukce z MŠMT. NA přelomu dubna a května bychom měli mít k dispozici podrobné manuály, ve kterých by měly být informace o hygienických požadavcích na zajištění provozu škol a výuky.
Ministerstvo zdravotnictví ČR doporučí zřizovatelům předškolních zařízení jejich otevření k tomuto datu (25.5.2020) - pokud nedojde ke zhoršení epidemiologické situace, za přesně stanovených hygienických podmínek. Momentálně proto čekáme na konkrétní instrukce k těmto hygienickým požadavkům. .
.

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2020/2021

.
Informace a potřebné dokumenty najdete ZDE:
.

Přerušení provozu (uzavření mateřské školy) - COVID-19

SDĚLENÍ PRO RODIČE DĚTÍ Z MATEŘSKÉ ŠKOLY (č.p. 409, 109) - v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace zřizovatel školy OD PONDÉLÍ 16. března do odvolání PŘERUŠUJE PROVOZ MATŘSKÉ ŠKOLY .

Žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření MATEŘSKÉ ŠKOLY budou zájemcům z řad zákonných zástupců vydávány v BUDOVĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY č.p. 409 v pondělí 16. března a v úterý 17. března v době od 9 do 14 hodin, dále případně dle domluvy.

Úprava úplaty za předškolní vzdělávání za měsíc březen a duben 2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci, s ohledem na současnou mimořádnou epidemiologickou situaci a přerušením provozu školy dochází k úpravě výše úplaty za předškolní vzdělávání (dále jen "úplata") na měsíce březen a duben 2020. Podle § 123 odst. 4) zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a §6 odst. 5) vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, je úprava provedena takto:
- za měsíc březen je úplata snížena na částku 180 Kč,
- za měsíc duben je úplata zcela prominuta.
Přeplatky za měsíc březen a duben budou vyúčtovány nejpozději k 31.8.2020 (k ukončení školního roku 2019/20).

Přerušení provozu v červenci a srpnu 2020

Sdělujeme rodičům, že v době od 13. července 2020 do 14. srpna 2020 bude přerušen provoz mateřské školy z důvodu čerpání řádné dovolené pracovníků mateřské školy.

Barevný týden - Námořníci

Maškarní ples - Námořníci

Ve čtvrtek 20.2. jsme si užili krásný karneval. Děti i paní učitelky byly převlečení v různých maskách a všichni jsme si to užili:-) Dopoledne nám zpříjemnilo Divadlo Koloběžka a poté děti plnily různé úkoly - skok v pytli, třídění barev, hod míčkem nebo také musely projít překážkovou dráhu. Tento den se nám opravdu vydařil:-)

Maškarní ples - Berušky

Sdělení rodičům

Z důvodu avizovaného přerušení dodávky pitné vody (v době od 8 do 14 hodin) ve čtvrtek 27. února nebude v uvedený den mateřská škola v budově č.p. 109 (tj. na obecním úřadě) v provozu.

Maškarní karneval (MŠ č.p.109)

Co náš čeká - březen 2020

Pomalu se připravujeme na jaro. Chystáme se na akci Sedlnická sněženka - tvoříme výzdobu, učíme se písničky, kreslíme, malujeme - podporujeme tvořivost a fantazii u dětí.
13.3.2020 - Divadlo Beruška - Zajíček a kouzelná zahrádka - Jak včelička pomohla zajíčkovi zachránit mrkvičku
20.3.2020 - Maškarní ples ve Sněžence
28.3.2020 - Sedlnická sněženka

Sdělení rodičům

Z důvodu chřipkové epidemie, nemocnosti dospělých a nutnosti zajistit provoz mateřské školy bude od úterý 11. února (pravděpodobně) do pátku 14. února 2020 dočasně oddělení mateřské školy z č.p. 109 (na obecním úřadu) přemístěno do budovy č.p. 409. Rodiče zmiňovaných dětí jsou o této skutečnosti informováni. Děkujeme za pochopení.

Co náš čeká - únor 2020

Seznamujeme se s podtématy jako je například počasí v zimě, lidské tělo, chystáme se na karneval... Pokračujeme v rozvíjení základních dovedností, hrajeme různé hry a tím pomáháme dětem, aby navzájem rozvíjely citové vztahy k ostatním. Divadlo:
20.2.2020 - Divadlo Koloběžka - Cirkus na kolečkách - spojeno s celodenním karnevalem v mateřské škole

S malými dětmi probíráme, z čeho se skládá naše tělo. Jak je možné, ze se můžeme hýbat a co máme pod kůží, i když to nevidíme :-) (5.2.2020)

Co náš čeká - leden 2020

Nový rok začínáme hledáním správného místa pro nové hračky. Děti čeká projekt týkající se Tří králů. Budeme rozvíjet senzomotorické činnosti a předškoláci se pomalu začnou připravovat na zápis ve škole. Děti si samy si vyzkouší prostřednictvím hry, jaké je to být žákem. Zima je sice v plném proudu, ale bohužel ta letošní je skoupá na sněhovou nadílku. Zimní aktivity, jako je lyžování a koulování, jsme přesunuli do prostor herny a chodíme alespoň na delší zimní procházky.Děti se věnují výtvarným činnostem - nazdobí si zimní svetry a čepice, poskládají sněhuláka z papíru... Těšíme se, že si brzy postavíme opravdového sněhuláka.
Divadlo:
15.1.2020: Divadlo Beruška - Zimní pohádka - Kdopak se to v lese probudil?

Konečně nám napadlo trošku sněhu, takže jsme toho naplno využili a stavěli jsme sněhuláky :-) (aneb - Jak málo stačí ke štěstí...) (20.1.2020)

Divadlo "Kdopak se to v lese probudil?" (Divadlo Beruška) (15. ledna)

Byli jsme s dětmi v blízkém lesíku dát zvířátkům něco k snědku :-)

Tvoříme z geometrických tvarů (MŠ na OÚ)

Berušky v zahradnictví (20. prosince)

Dnes jsme ukončili adventní náladu návštěvou zahradnictví Klos! Seznámili s druhy vánočních řezaných, ale i sadbových stromečků, zhlédli jsme vánoční svícny, věnce a jiné roztomilé vánoční dekorace! Zakoupili jsme si dřevěné ozdůbky a semínka pro naše ptáčky ve školce.Nádherné krmítko nám vyrobil pan Martykán - ohromné díky ještě jednou. Moc děkujeme p.Klosovi, že jsme zde mohli nasát adventní atmosféru!

Berušky a kapříci (19. prosince)

Dnes jsme byli s dětmi na návštěvě u pana Holaně, který nám s ochotou ukázal ryby, které zpracovává v předvánočním prodeji! Děti se dozvěděly něco sladkovodních rybách, naučily se názvy těchto ryb a mohly pozorovat práci rybářů přímo na místě chovu a prodeje! Byly úplně nadšené touto příjemnou návštěvou plné radosti a smíchu! Za odměnu rybářům donesli velkého kapra z papíru a ořechových skořápek a pobavili je krátkou humornou kapří básničkou..: "Přišel kapr do obchodu, chtěl si koupit teplou vodu! Že prý je mu v řece zima, že ho zebe za ušima!" Moc děkujeme za ukázku p. Viktorov Holaňovii a jeho skvělým pomocníkům...:-)

Divadlo "Ledová královna" (Divadlo Leonka) (18. prosince)

Ježíšek u Berušek (17. prosince)

Dnes přišel Ježíšek. Donesl nám velkou papírovou stavebnici, magnetické tabulky, puzzle a lékařský kufřík. Každé Berušce donesl Ježíšek také plyšovou hračku, kterou si mohli děti odnést domů. Děti byly z dárečků moc nadšené a děkovaly Ježíškovi, že na ně ve školce nezapomněl.

Ježíšek u Námořníků (17. prosince)

Berušky pečou cukroví

Před vánoční besídkou jsme dopoledne pekli cukroví. Děti válely těsto, dělaly kuličky a pracovaly s formičkami. Po upečení zdobiyi čokoládou, marmeládou i kokosem. Následně jsme na besídce vše řádně ochutnali!

Vánoční besídka v MŠ č.p.409 (12. prosince)

Vánoční besídka v MŠ č.p.109 (10. prosince)

Mikuláš ve školce (5.12.2019)


Rozsvícení vánočního stromu (1.12.2019)


Jedeme do Příbora na divadlo (27.12.2019)


Dnes jsme se vydali do města Příbora, kde jsme navštívili pohádku dětského souboru Přídlo! Děti byly nadšené už jizdou autoubusem s přestupováním, sledovaly vánoční přípravu na náměstí a pokochaly se pohádkou "Piráti a žůžo dobrodrůžo!"

Hurá do pohádky :-) Námořníci a Královský bál a hostina (22. listopadu 2019)

Divadelní představení Divadla pana Taraby - O Bajajovi (19. listopadu 2019)

Divadelní představení Divadla Letadlo - Výprava do lesa (5. listopadu 2019)

Divadelní představení Divadla Letadlo - Výprava do lesa (5. listopadu 2019)

Halloween a besídka v MŠ č.p.109 (5. listopadu )

Divadelní představení Dědeček Hříbeček (25.10.2019)

Rozsvícení školky (23. října 2019) Více foto zde:

Námořníci pouští draka (11.10.2019)

Dopoledne jsme byli s dětmi pouštět draka na poli. Počasí nám přálo, protože foukal silnější vítr. Dětem se procházka s drakem moc líbila :-)

Podzimní tvoření (10. října 2019)

V odpoledních hodinách měly maminky Námořníků možnost si s dětmi vyrobit několik podzimních výrobků. Lampičku ze skleničky, závěs z přírodnin nebo růžičku z javorových listů. Maminky i děti se moc snažily a odnesly si domů krásné výrobky :-)

Divadlo Leonka - pohádka Jak se dráček vrátil (9.10.2019)

Co nás čeká - ŘÍJEN 2019

3.10. 2019 - Beseda v knihovně pro předškoláky (ostatní Berušky poznávají naši obec)
4.10.2019 - Projekt Máme rádi zvířata (Berušky)
9. 10. 2019 - Divadlo Leonka - Jak se dráček vrátil
10.10. 2019 - Podzimní tvoření s rodiči - třída "Námořníci" - od 15:30 hodin
25.10. 2019 - Divadlo Beruška - Dědeček Hříbeček
Co budeme v říjnu dělat?
Pokračujeme v integrovaném bloku s názvem "Kluci, holky, jdeme do školky". Každá třída si určuje podtémata a věnuje se jim tak, aby děti měly dostatek inspirace a chuti se něco nového dozvědět a naučit. V právě probíhajícím bloku se děti seznamují s podzimem. Během činností v MŠ a vycházek do přírody děti pozorují měnící se přírodu a učí se chápat, že každý člověk je její součástí. Děti se učí hmatem, čichem, chutí i zrakem poznávat podzimní plody vypěstované na zahrádce nebo na poli. Záměrem je poznat podzimní přírodu, seznámit děti s hlavními znaky podzimu, zbarvujícím se listím nebo podzimními prácemi na poli a na zahrádce.

Projekt "Máme rádi zvířátka" (4.10.2019)


S novým školním rokem startuje Státní veterinární správa (SVS) již třetí ročník vzdělávacího projektu pro mateřské školky s názvem „Máme rádi zvířata". Během besed předají předškolákům informace o zásadách správné péče o domácí zvířata. I my jsme v červnu podali přihlášku do této soutěže. A tak jsme dneska měli možnost si s panem veterinářem povídat o zvířátkách, jak se k nim chovat a jak o ně pečovat. Dověděli jsme se i o dělení zvířátek na lesní a hospodářská. Beseda byla super :-)

Byli jsme v knihovně (3.10.2019)


Ve čtvrtek 3. 10. byly děti z oddělení Berušek pozvány na přednášku do knihovny na téma "Moje první návštěva knihovny". Děti se spolu s paní knihovnicí seznamovaly s prostředím knihovny i se samotnými knížkami a vedly rozhovor, o čem můžou knihy být. Zaujaly je nejvíce pohádky a vyprávění o zvířatechO jedné z nich - O pejskovi a kočičce - si povídali víc. Dokonce si i, jako v příběhu, pekli dort :-). Nakonec si děti vyrobily záložku do knihy, kterou si mohly odnést domů.

Naše obec (3.10.2019)


ZAtímco předškoláci byli v knihovně, my - menší Berušky, jsme si užívali taky. NAvštívili jsme poštu, obchod, podívali se na obecní úřad, pozdravili naše kamarády ve školce na obecním úřadě, pan Janyška nám ukázal kuželnu, nakoukli do školní kuchyně.... Zkrátka - prohlédli jsme si centrum obce :-)

Námořníci byli v zahradnictví (25.9.2019)

Divadlo Koloběžka - pohádka O Červené karkulce (24.9.2019)

Námořníci ve školce (18.9.2019)

Z důvodu avizovaného přerušení dodávky pitné vody (v době od 8 do 14 hodin) ve čtvrtek 12. září a po projednání se zřizovatelem nebude v uvedený den (čtvrtek 12. září) mateřská škola v budově č.p. 409 v provozu.

Slavnostní otevření nové třídy mateřské školy - foto zde:

Kapacita nové třídy na odloučeném pracovišti (Sedlnice 109 - na obecním úřadě) je naplněna. Rodiče všech dětí, které do této třídy jsou zařazeny, jsou o této skutečnosti informováni. V pondělí 26. srpna jsou pozváni na informační schůzku (v 16 hodin v budově základní školy).

Školní rok 2018/2019

26.7.2019 - V současné době je kapacita mateřské školy naplněna.

17.7.2019 - Ředitelství místní školy sděluje, že z důvodu navýšení kapacity mateřské školy a vytvoření nové třídy nabízíme ještě volná místa v mateřské škole. Přihláška je ke stažení zde, potvrzení od lékaře zde: . Pokud máte zájem o umístění dítěte v mateřské škole od září 2019, kontaktujte: skola@zs-sedlnice.cz , tel: 739 667 144 (p. Šťastná).

Přerušení provozu v době hlavních prázdnin

Informujeme vás o přerušení provozu mateřské školy od 15. července 2019 do 16. srpna 2019 z důvodu čerpání řádné dovolené pracovníků mateřské školy

Loučení s předškoláky (26.6.2019) více foto zde:


Pohádkový les (7.6.2019) - více foto zde:

Informace rodičům

Základní částka úplaty pro školní rok 2018/2019 činí 400,- Kč měsíčně. Směrnice ke stanovení úplaty zde:

Informace o alergenech v potravinách najdete zde:

Informace k bezhotovostní platbě najdete zde:

Informace o LOGOPEDII

Informace o LOGOPEDII - na okrese Nový Jičín je v SPC ustanoven logoped - Mgr. Kateřina Kuncová (tel: 556 771 142).
Možnosti logopedické péče v okrese Nový Jičín
Ambulance klinické logopedie (resort zdravotnictví, je nutno doložit žádanku pediatra): - Mgr. Doležalová Jitka (Nový Jičín - 556 706 760; Odry - 556 730 400), Mgr. Ivánková Věra (Kopřivnice; 556 492 832), Mgr. Poláková Emílie (Bílovec, 556 403 026; Nový Jičín 556 709 487)
Soukromá poradna pro rozvoj řeči (za úhradu) - Mgr. Milena Dvořáková (ZvŠ Studénka, 776 021 544)

Mateřská škola se představuje

  • krásné nově zrekonstruované prostředí, velká zahrada
  • všeobecné zaměření
  • školní vzdělávací program s názvem "Sluníčko a naše školka"
  • nadstandartní aktivity: angličtina, hra na flétničky
  • v roce 1992 se uskutečnil první ročník soutěže ve zpěvu pro místní děti i děti z okolních mateřských škol s názvem "Sedlnická sněženka"
  • v roce 2005 byla založena kapela "Sluníčko", ve které děti zpívají, hrají na Orffovy nástroje, tancují
  • prioritní zaměření na spolupráci s rodiči, základní školou, obcí ( společné výlety, akce, vystoupení, výlety po okolí...)
  • kuchyně - racionální výživa, bio - potraviny