Informace k bezhotostní platbě v mateřské škole

Vážení rodiče,
na základě Vašich žádostí jsme se rozhodli umožnit Vám i bezhotovostní platbu v mateřské škole. Můžete si tedy vybrat způsob úhrady:
a) hotovostní platba - stejný způsob jako dosud, tj. platba v hotovosti v uvedeném termínu na daný měsíc u provozářky školní jídelny. Vrácené stravné bývá vyúčtováno následující měsíc. Při ukončení docházky do MŠ je přeplatek navrácen do posledního dne následujícího kalendářního měsíce.
b) bezhotovostní platba

Pokud se rozhodnete pro bezhotovostní platbu, postup bude následující:
- poznačte si:
 • číslo účtu školy - 154954122/0300
 • přidělený variabilní symbol Vaší platby (každé dítě má svůj přidělený variabilní symbol - tento mu bude sdělen provozářkou školní jídelny nebo účetní školy)
 • specifický symbol - 602
 • konstantní symbol- 0308
 • - výše měsíční úplaty za předškolní vzdělávání je neměnná, výši platby za stravné Vám bude sdělena na nástěnce školy provozářkou školní jídelny do 7. dne v měsíci
  - každý měsíc pošlete platbu, v poznámce uveďte vždy jméno a příjmení dítěte a měsíc
  - pokud máte v mateřské škole více dětí, za každé dítě proveďte platbu samostatně
  - doporučený termín úhrady je 13. den v měsíci (na našem účtu by platba měla být do 15. dne v měsíci)
  - vrácené stravné bývá vyúčtováno následující měsíc. Při ukončení docházky do MŠ je přeplatek navrácen do posledního dne následujícího kalendářního měsíce. Pro tuto potřebu sdělte prosím číslo účtu, na který by měl být přeplatek navrácen.
  - u opakovaného nezaplacení stravného a školného postupuje ředitelka školy podle zákona č. 561/2004 Sb., § 35, odst. 1. Po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte může rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, pokud zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín.
  - pro odhlášky obědů platí stejná pravidla jako dosud
  - případnou změnu způsoby úhrady je třeba písemně oznámit nejpozději do posledního dne předcházejícího měsíce, než ke změně dojde
  - Další informace Vám poskytne: p. Ščibrániová Jana (tel:731177709), p. Petronela Střelecká (tel: 556712714)