Výsledky zápisu k do mateřské školy pro školní rok 2019/2020 najdete zde:
.
- seznam přijatých dětí dle registračních čísel najdete zde:
.
- podrobný výsledek zápisu najdete zde:
.
V tomto přijímacím řízení bylo přijato 11 dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020. Byli přijati uchazeči, kteří se podrobili stanoveným pravidelným očkováním, dosáhli alespoň 19 bodů a umístili se do 11. místa včetně. Byly to děti, které doložily trvalý pobyt v Sedlnicích, se zájmem o celodenní docházku od 1. září 2019 a jsou narozeny do 14. listopadu 2015 včetně.
.
Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí si může žadatel vyzvednout osobně v ředitelně základní školy v pondělí 20. května v době od 9 do 11 hodin a od 15 do 16 hodin. Pokud si rozhodnutí nepřijdete vyzvednout osobně, bude vám zasláno poštou.

.

Zápis k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020 se koná ve čtvrtek 2. května 2019 v budově mateřské školy v době od 10 do 12 hod a od 14 do 16 hodin.
Zákonní zástupci k zápisu donesou:
- 1) vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání - ke stažení zde
(pokud žádáte o přijetí dítěte od začátku školního roku, uvádějte prosím na přihlášce datum: 1. září 2019 /dle školského zákona školní rok začíná 1. září/
- 2) potvrzení od lékaře o stanoveném očkování dítěte (příloha k evidenčnímu listu dítěte v MŠ): tiskopis ke stažení zde.
Vyjádření lékaře je třeba i u dětí, pro které bude předškolní vzdělávání povinné (nemusí však splnit podmínku, že se podrobily očkování dle zákona). Vyjádření musí být aktuální, originál a ne starší 3 měsíců.

- 3) rodný list dítěte
- 4) občanský průkaz či jiný doklad prokazující trvalý pobyt dítěte

Tiskopisy se v době řádného zápisu odevzdávají ředitelce školy PaedDr. Blance Šťastné.
Děti budou přijímány dle KRITÉRIÍ, která jsou k nahlédnutí zde

Předpokládaný počet volných míst: 11

Informace k změnám v předšk. vzdělávání a k povinnému předškolnímu vzdělávání zde (platné od školního roku 2018/2019):

Případné telefonické dotazy:
556 745 596, 739 667 144 - PaedDr. Blanka Šťastná, ředitelka školy

Kontakt e-mail:
skola@zs-sedlnice.cz