.

Zápis k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020 se koná ve čtvrtek 2. května 2019 v budově mateřské školy v době od 10 do 12 hod a od 14 do 16 hodin.

Zákonní zástupci k zápisu donesou:

- 1) vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání - ke stažení zde
(pokud žádáte o přijetí dítěte od začátku školního roku, uvádějte prosím na přihlášce datum: 1. září 2019 /dle školského zákona školní rok začíná 1. září/

- 2) potvrzení od lékaře o stanoveném očkování dítěte (příloha k evidenčnímu listu dítěte v MŠ): tiskopis ke stažení zde.
Vyjádření lékaře je třeba i u dětí, pro které bude předškolní vzdělávání povinné (nemusí však splnit podmínku, že se podrobily očkování dle zákona). Vyjádření musí být aktuální, originál a ne starší 3 měsíců.


- 3) rodný list dítěte

- 4) občanský průkaz či jiný doklad prokazující trvalý pobyt dítěte


Tiskopisy se v době řádného zápisu odevzdávají ředitelce školy PaedDr. Blance Šťastné.
Děti budou přijímány dle KRITÉRIÍ, která jsou k nahlédnutí zde

Předpokládaný počet volných míst: 11

Informace k změnám v předšk. vzdělávání a k povinnému předškolnímu vzdělávání zde (platné od školního roku 2018/2019):

Případné telefonické dotazy:
556 745 596, 739 667 144 - PaedDr. Blanka Šťastná, ředitelka školy

Kontakt e-mail:
skola@zs-sedlnice.cz