Zápis do mateřské školy pro školní rok 2020/2021

.
Bližší informace najdete ZDE:
.
Potřebné dokumenty ke stažení:
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání najdete zde (bude ke stažení nejpozději 14 dnů před zahájením zápisu) Na žádosti o přijetí uvádějte prosím datum přijetí od 1. září 2020 /dle školského zákona školní rok začíná 1. září/
Čestné prohlášení o očkování (ke stažení zde):
Podmínkou přijetí je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním (povinnost se netýká dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné). Toto je nahrazeno čestným prohlášením a doložením očkovacího průkazu. Pokud však vaše dítě podle očkovacího kalendáře nebylo očkováno, je třeba kontaktovat dětského lékaře a vyžádat si od něho potvrzení, že dítě je proti nákaze imnunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci! Očkovací kalendář je k nahlédnutí zde:
.
Děti budou přijímány dle KRITÉRIÍ, která budou k nahlédnutí zde bejpozději 14 dnů před konáním zápisu

.

Případné telefonické dotazy:
556 745 596, 739 667 144 - PaedDr. Blanka Šťastná, ředitelka školy

Kontakt e-mail:
skola@zs-sedlnice.cz