Volné místo v mateřské škole

V Sedlnicích 6. listopadu 2018

Zápis k předškolnímu vzdělávání

Zákonní zástupci k zápisu donesou:

- 1) vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání ( ke stažení zde)
(pokud žádáte o přijetí dítěte od začátku školního roku, uvádějte prosím na přihlášce datum: 1. září 2018 /dle školského zákona školní rok začíná 1. září/

- 2) potvrzení od lékaře o stanoveném očkování dítěte (přečtěte si prosím nejdříve možnosti):
a) pro účely přijímacího řízení stačí dodat toto potvrzení o očkování: ( tiskopis ke stažení zde). Potvrzení musí být aktuální, ne starší 3 měsíců.
UPOZORŇUJEME, že
b) v případě přijetí dítěte do mateřské školy je třeba dodat vyjádření lékaře (příloha k evidenčnímu listu dítěte v MŠ): tiskopis ke stažení zde.
Je proto na vašem zvážení, zda si nenecháte u pediatra potvrdit již přímo tento tiskopis (uvedený v odazu b), abyste k lékaři nemuseli znovu.
Vyjádření lékaře je třeba i u dětí, pro které bude předškolní vzdělávání povinné (nemusí však splnit podmínku, že se podrobily očkování dle zákona). VYjádření musí být aktuální, ne starší 3 měsíců.


- 3) rodný list dítěte

- 4) občanský průkaz či jiný doklad prokazující trvalý pobyt dítěte


Tiskopisy se v době řádného zápisu odevzdávají ředitelce školy PaedDr. Blance Šťastné.
Děti budou přijímány dle KRITÉRIÍ, která jsou k nahlédnutí zde:

Případné telefonické dotazy:
556 745 596, 739 667 144 - PaedDr. Blanka Šťastná, ředitelka školy

Kontakt e-mail:
skola@zs-sedlnice.cz