Přijímací řízení na střední školy :
Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy najdete zde:
Schéma přijímacího řízení na střední školy najdete zde:
Odkaz na stránky MŠMT, kde naleznete informace ve vztahu k přijímacímu řízení (zde):

Nevíte, co ve volném čase? Paní vychovatelka pro všechny zájemce připravila hru s názvem Robinsonův ostrov. Po dobu několik dnů můžete plnit 20 úkolů - důkazů zdatnosti. (Možná vám tato hra připomene plnění "bobříků". ) Budete-li trpěliví, poznáte, že den ode dne jste pružnější, obratnější, naučíte se mnoho nových prospěšných věcí, a na jejím konci se dočkáte odměny, v podobě radosti z pohybu. Pravidla hry najdete zde:

Informace k zápisu do 1. třídy NAJDETE ZDE:
Vážení rodiče, v návaznosti na doporučení opatření MŠMT ČR dochází k zápisům k povinné školní docházce bez přítomností dítěte ve škole a je doporučována distanční komunikace. V naší škole jsme se rozhodli pro následující způsob:
V textu najdete odkaz na několik PDF souborů. Pokud máte možnost si je vytisknout, udělejte to, vyplňte a v termínu od 1. do 8. dubna 2020 doručte do základní školy. Můžete je vhodit do schránky u základní školy, která je vedle bočního vchodu (v tom případě vás SMS budu informovat, že žádost jsem přijala) nebo můžete přijít osobně ve dnech 7. a 8. dubna v době od 8 do 10 hodin. . Máte možnost vše zaslat do uvedeného data i e-mailem s uznaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý email), datovou schránkou nebo poštou... (pokračování zde:)

Informace pro rodiče:
Koronavirus aneb psychická hygiena a tipy na domácí vzdělávání
Koronavirus - otázky a odpovědi pro malé školáky

Návod pro rodiče i žáky, jak si vyzvednout ze Školy OnLine zprávy a úkoly: zde.

Vážení rodiče, v současné nelehké situaci, ve které jsme se všichni ocitli, uvolnilo několik nakladatelství zdarma multimediální podklady k výuce. Touto cestou vám sdělujeme odkazy. Třeba některé z nich využijete...
V souvislosti s opatřením vlády o uzavření všech škol se nakladatelství FRAUS rozhodlo poskytnout všem žákům, učitelům i školám do odvolání všechny elektronické tituly a služby zdarma - odkaz na vzdělávací portál ŠKOLA s nadhledem
Nakladatelství Nová škola - DUHA s.r.o. zasílá informaci o domácím využívání interaktivních učebnic. Vzhledem k nastalé situaci Vám dává možnost poskytnout žákům interaktivní učebnice pro domácí použití. Certifikáty jsou nyní nově volně k dispozici i na webových stránkách: odkaz:
Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., spustilo dne 16. 3. 2020 online výuku pro žáky 1. ročníku přes YouTube s pedagogem Mgr. Milošem Novotným. Živá vysílání můžete sledovat on-line každý den od 9:00 na YouTube kanálu Online výuka. Není nutné přenos sledovat živě, videa budou k dispozici k opakovanému přehrávání.
Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.,Bezplatně poskytuje více než 5 000 výukových videí pro matematiku v 1. až 5. ročníku na www.matyskova-matematika.cz. Volně přístupná videa obsahují výklad ke každému cvičení každé stránky učebnic a lze je využít i v případě, kdy žáci používají jiné učebnice – probírané učivo je obdobné. Žáci tak mají možnost učit se matematiku z domova s učitelským výkladem.
Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., žákům, rodičům i učitelům nabízí také bezplatný přístup k multimediálním interaktivním učebnicím pro 1. a 2. stupeň základních škol pro předměty matematika, český jazyk, prvouka, vlastivěda, přírodověda, dějepis, zeměpis, přírodopis, chemie, výchova k občanství i anglický jazyk. MIUč+ zahrnují – kromě obsahu totožného s tištěnou učebnicí – více než 10 000 interaktivních cvičení a množství doplňkového materiálu, jako jsou videa, zajímavosti atd.

Žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření MATEŘSKÉ ŠKOLY budou zájemcům z řad zákonných zástupců vydávány v BUDOVĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY č.p. 409 v pondělí 16. března a v úterý 17. března v době od 9 do 14 hodin.

SDĚLENÍ PRO RODIČE DĚTÍ Z MATEŘSKÉ ŠKOLY (č.p. 409, 109) - v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace zřizovatel školy OD PONDÉLÍ 16. března do odvolání PŘERUŠUJE PROVOZ MATŘSKÉ ŠKOLY .

Návod pro rodiče i žáky, jak si vyzvednout ze Školy OnLine zprávy a úkoly: zde.

Vážení rodiče, z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR se od středy 11. března 2020 zavírají základní školy (v provozu není ani školní družina). Přerušení provozu je do odvolání. Sledujte Školu OnLine, kde budeme zasílat informace k případné domácí přípravě vašich dětí a průběžně vás informovat o aktuální situaci. Plánované školní akce na měsíc březen (Maškarní ples, Jarní tvoření, Sedlnická sněženka) se ruší. O případném náhradním termínu budete informováni.
.
Žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy budou zájemcům z řad zákonných zástupců vydávány ve škole ve středu 11. března a ve čtvrtek 12. března v době do 9 do 15 hodin.
.
Milí žáci, berte tuto dobu jako druh "domácí školy". Spoléháme na to, že se budete doma učit a plnit zadané úkoly. Informace o domácích úkolech a přípravě budete nacházet ve Škole OnLine.

Informace pro rodiče a školská zařízení (informace o nároku na ošetřovné) - zde:

Mimořádné opatření MZČR - zde:

UPOZORNÉNÍ: V pátek 6. března 2020 vydalo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření, kterým se všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do ČR nařizuje, aby bezprostředně po návratu do ČR oznámily tuto skutečnost svému praktickému lékaři, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem (mobilní aplikace, e-mail, skype apod.), tedy bez osobního kontaktu. Dále se nařizuje praktickým lékařům, aby u osob s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, rozhodli o karanténě v délce 14 dnů Stránky s aktuálními informacemi - Ministerstva zdravotnictví zde, stránky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zde:

Od pondělí 2. března do pátku 6. března jsou jarní prázdniny.

Ve čtvrtek 27. února 2020 je z technických důvodů (odstávka vody v době od 8 do 14 hodin) pro žáky školy vyhlášeno ředitelské volno. Ze stejného důvodu nebude v tento den v provozu ani školní družina.

Od pondělí 17. února bude změna rozvrhu hodin. Rozvrh hodin najdete zde:

6. února začalo v místní knihovně setkání s dětmi navštěvujícími první třídu v rámci projektu Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka. Kluci a holčičky absolvovali na úvod malou exkurzi po knihovně, aby věděli, kde se co nachází a jak funguje vyhledávání. Poté se s paní knihovnicí věnovali knihám, konkrétněji pohádce, která děti provází. Ujasnili jsme si, kdo je spisovatel, ilustrátor, co vše v knihách nalezneme. Samozřejmostí bylo plnění několika úkolů, a i když děti ještě neznají všechna písmena, poradili si se vším moc hezky. Foto zde:

První pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020. V pátek 31. ledna budou pololetní prázdniny.

V pondělí 20. ledna proběhly v osmé a v deváté třídě preventivní programy, které připravil okresní metodik prevence Mgr. Pavel Letý. V rámci dvouhodinových bloků se žáci blíže seznámili s problematikou sebeovládání, komunikace a řešení prblémů.

Ve středu 8. ledna od 15 do 16,30 hod proběhnou informativní třídní schůzky.

Školní vánoční besídka a loučení s rokem 2019 ve škole (20. prosince 2019) - foto zde:

Ježíšek ve školní družině (19. prosince 2019) - foto zde:

V úterý 17. prosince jsme se vydali do Olomouce do Pevnosti poznání, což je interaktivní muzeum vědy a techniky. Žáci druhého stupně se zúčastnili výukových programů, které v tomto pracovišti Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého nabízejí. Šesťáci a sedmáci v laboratoři vyráběli "šumivku" (šumivou bombu do koupele), osmáci a deváťáci v programu Světlo na cestách pronikali do tajů optiky. Potom už měli všichni dostatek času na to, aby si prošli všechny čtyři expozice a vyzkoušeli si nejrůznější kvízy, rébusy, trpělivost při fungování jednoduchých strojů, ale zhlédli i nejmodernější technolodie 3D tisku. Po poledni jsme se vydali do centra města. Na Dolním náměstí jsme se podívali na Neptunovu i Jupiterovu kašnu. Na Horním náměstí u orloje a sloupu Nejsvětější Trojice se každoročně už od konce listopadu objevuje vánoční strom, tržiště a také kolotoč pro děti. Tam jsme také dnešní den zakončili. Foto zde:

Kouzelné, voňavé i tajemné … - takové mohou být Vánoce Opravdová vánoční atmosféra na nás dýchla ve středu 11. prosince 2019, kdy se škola otevřela všem zájemcům o předvánoční setkání a tvoření. Dopoledne probíhaly ve škole poslední přípravy. Vánočně se neproměnily jenom vstupní prostory školy, ale i přístřešek na kola se měnil v betlém, vařil se vánoční punč pro děti i dospělé, pekly perníčky, probíhaly poslední přípravy tvůrčích dílen, dolaďovalo se vystoupení dětí.
Odpoledne pak za zvuků koled vítal příchozí živý betlém v podání deváťáků (a protože jich není mnoho, tak jim vypomohli žáci osmé třídy) a zejména nejmenší návštěvníci obdivovali a hladili zvířátka, jež příjemnou atmosféru u betléma dotvářela. Děti z prvního stupně nám přiblížily scénu u jesliček. Svou hrou na nástroje zpříjemnili odpoledne žáci hudební školy Mis Music, vystoupily i děti ze sboru.
A co jsme si vyrobili? Tvoření bylo "ve znamení třpytek", a tak na vyrobení čekala veselá vločka s glitry, zlaté a stříbrné zdobení bylo součástí tvoření z papíru, třpytky dotvářely i mnohé výtvory těch, kteří se rozhodli vyzkoušet si zdobení dřeva enkaustickým perem. Tradičně si své zájemce našlo i "pískohraní" a k vánoční atmosféře přispělo i poutavé vyprávění o knížkách provoněné punčem. Vždyť pod žádným stromečkem by krásná knížka chybět neměla.
Středa byla prostě dnem, kdy nikdo neodcházel s prázdnou. Kdo nevyráběl, mohl si vybrat drobný dáreček z výrobků dětí kroužků školy či se potěšit voňavým perníčkem nebo prostě jen tak pobýt - zastavit se v každodenním shonu, popovídat si … Vánoční ladění - foto zde:

V pátek 6. prosince zavítal do školy Mikuláš se svou družinou. Hodné děti pochválil, na zlobivce se přišli podívat čerti, ale s sebou neodnesli nikoho... Andělé odměnili děti sladkou odměnou.
Již tradičně proběhl i Mikulášský turnaj v malé kopané smíšených družstev. Foto zde:
Mikulášský turnaj v halové kopané smíšených družstev Foto zde:

. Ve středu 4. prosince 2019 školní družina uspořádala pro děti akci pod názvem Slet čertíků. Sál ve Sněžence se změnil v pořádné peklo, kam zavítalo mnoho čertíků, čertic, rarachů a ďáblic. Navštívili nás i lidičky, hříšné dušičky. Čertovsky jsme si zařádili, kolem kotle zatančili, polínka pod kotle přiložili, hříšné duše jsme naším peklem postrašili. Nejen čertí rozcvičkou, ale i tanečky jsme si tělo protáhli a mnoho dalších čertích dovedností jsme zvládli. Zkrátka, šili s námi všichni čerti :-)Foto zde:

Již tradičně první adventní neděli proběhlo u nás v Sedlnicích rozsvícení vánočního stromu. Starosta obce pan Recman za všech přítomných odpočítal čas, kdy se na stromku rozsvítilo osvětlení. V kulturním programu se již tradičně představily děti z mateřské školy a žáci základní školy. Divadelní spolek Sedlo připravil betlém a senioři napekli výborné koláčky. foto zde:

Z deníku cestovatelů - Dnes (ve čtvrtek 21. listopadu) brzké vstávání, vyrážíme ještě za šera. Máme totiž před sebou dalekou cestu. Jedeme se podívat do Zemského muzea v Opavě a do Slezské tvorby Opava, kde vyrábějí ozdoby na stromeček. Ach jo, Opava je dnes ještě více "uplakaná" než Sedlnice, tak z procházky parkem nic nebude, ale při vstupu do muzea nás vítají sloni, tak to možná bude fajn. Tak jsme si zopakovali něco z vlastivědy, ale u zpracování surovin jsme teda koukali, co naši předci všechno svedli. A tu přírodu jsme nakonec taky viděli. V muzeu je pod jednou střechou spousta krásných živočichů, které bychom "naživo" asi nikdy neviděli. A baňky? Nevíme, kam koukat dříve - tolik krásy a třpytu! Tady mají Vánoce každý den. Ale je to teda fuška - fouknout tak akorát a při zdobení aby se ruka neklepala … Zdobení, to jsme si pak sami vyzkoušeli v kreativní dílně. A dostali jsme pochvalu, takže místo sluníčka si odvážíme třpytivou krásu v krabičce. Foto zde:

Ve čtvrtek 28. listopadu připravujeme Den otevřených dveří. Pokud se chcete podívat do hodin na výuku vašich dětí, máte možnost využít této nabídky.

Ve středu 20. listopadu od 15 do 16,30 hod proběhnou informativní třídní schůzky.

Ve čtvrtek 14. listopadu jedou žáci 5. třídy na dopravní hřiště v Příboře.

Říká, že se svatým Martinem dorazí i první sníh. Jak to tedy zítra, v pondělí 11. listopadu, se sněhem bude a jestli se tato pranostika vyplní, to teprve uvidíme. Ale jedno je jasné už teď. Dnes, v něděli 10. listopadu, do Sedlnic Martin na koni přijel.Tak docela bílý nebyl, ale to přece nevadí. Jednalo se již o tradiční akci, ma které se setkávají všechny generace. Klub důchodců přichystal martinské rohlíky a pro dospěláky i víno. Děti z mateřské školy i ze základní školy připravily vystoupení. Foto zde:

V listopadu se žáci 9. třídy zúčastní celorepublikových stovnávacích testů v českém jazyce, matematice a obecných studijních předpokladech (SCIO testy). Slouží pro získání zpětné vazby o vědomostech žáků a jsou dobrou přípravou na přijímací zkoušky na střední školy

ZŠ a MŠ Sedlnice se ke stávce dne 6. 11. 2019 nepřipojí. Škola bude v běžném provozu.

V úterý 5. listopadu jeli žáci 9. třídy do Nového Jičína. Na úřadu práce se zúčastnili besedy o volbě povolání.

Hurá, jedeme do divadla! V úterý 5. 11. 2019 se nám šlo do školy opravdu lehce. Nejen, že jsme neměli aktovky, ale čekala nás cesta do Ostravy. V Divadle loutek pro nás připravili představení Ronja, dcera loupežníka, a tak jsme se "vyparádění a vyfešákovaní" dostavili do školy. Někteří si trošku přivstali, neboť odjezd byl stanoven na 7, 20 hod., ale to vůbec nevadilo.
Představení bylo krásné, plné efektů a vzrušujících scén. Na jevišti se střídali "dřevění" herci s těmi "lidskými" a po přestávce někteří aktéři probíhali i jevištěm a děj příběhu nás zcela pohltil. Po nákupu upomínkových předmětů jsme se plni dojmů vraceli zpět do Sedlnic a již se těšíme na nějaké "budoucí příště". Foto zde:

Halloween u nás ve škole Letos jsme si Halloween na prvním stupni připomínali postupně - ve školní družině, ve výtvarném kroužku i ve třídách napříč předměty, zejména v Aj, Vv, Pč. Ve výtvarném kroužku jsme se chystali dlouho dopředu, protože jsme si chtěli vyzkoušet více výtvarných technik. Kromě tematicky zdobených váz jsme tvořili dýňová svítidla z keramické hlíny a ta byla třeba znovu vypálit ještě s glazurou. Užívali jsme si i zdobení oděvů foukacími fixy na textil.
Děti školní družiny ke dlabání a zdobení dýňových svítidel využily krásné slunečné počasí a vůně dýní prostoupila prostorami školy ještě před podzimními prázdninami. Čtvrťáci si své "vydlabané krásky" rozsvítili po prázdninovém příchodu do školy.Chodby školy zdobí i malované či papírové výtvory dětí připomínající tento starý keltský svátek.
V hodinách angličtiny si žáci 5. ročníku asi nejvíce užili tradiční soutěž "v lovení jablek", ale nechyběly ani další zajímavé aktivity. V bodovém hodnocení pak s přehledem zvítězila trojice děvčat ve složení Nikol Quardová, Ivana Kalembová a Ines Vaculík. Svíčky ve vydlabaných dýních dohořely, a tak nezbývá než těšit se zase na příští rok. Dlabání dýní - foto zde:

Knížky spisovatelky Kláry Smolíkové nejsou pro nás žádnou neznámou. Zejména jedna z nich, s názvem Na hradě Bradě, šla z ruky do ruky. Dnes, 22. října 2019, jsme měli možnost paní spisovatelku v prostorách místní knihovny poznat osobně. O tom, jak se dostala ke psaní, nám dnes vyprávěla a nechala nás "nakouknout pod pokličku" spisovatelské práce. Věnuje se více žánrům, ale velmi blízká je jí historie, protože v minulosti pracovala v muzeích. Žákům čtvrté a páté třídy podrobněji představila knížku, ve které vypráví příběh o Karlu IV. Vyprávění doplněné promítáním zpestřila několika pracovními listy. Někteří z nás mohli i zaimprovizovat a roli králů a princezen si vyzkoušet. Naštěstí to byla jen hra a jsme rádi, že středověk skončil. Číst si zajímavý příběh a " být pěkně doma v teple" je přece jenom příjemnější.
Žáci 2. stupně strávili dopoledne se spisovatelem Jiřím W. Procházkou. Šesťáci a sedmáci se více dověděli o komiksech i o historii "veselého proužku". A vzali to pěkně od začátku - od maleb v jeskyni Altamiře přes egyptské hieroglyfy, středověké malby až po dnešní dobu. Vyzkoušeli si "řeč komiksů" i význam piktografů a bavili se i o japonských komiksech, kterým se říká manga. Osmáci a deváťáci se zabývali tím, jaký je rozdíl mezi sci-fi a fantasy literaturou. Hovořili o současných dílech fantasy literatury, a dokonce si vysloužili velkou pochvalu od samotného pana Procházky za to, jak znali díla i postavy z této literatury. A víte, co mají společného hrdinové Čtyřlístku, Pána prstenů a Avengers? My už ano. A pokud to chcete vědět i vy, určitě se někdy zúčastněte besedy s panem Procházkou. Foto zde:

V úterý 22. října proběhnou ve škole ve spolupráci s paní knihovnicí Lenkou Šimurdovou workshopy se spisovateli Klárou Smolíkovou (Na hradě Bradě, Škola vynálezů a Králík málem králem) a Jiřím Walkerem Procházkou (Komiksy dravé i hravé a Průlet fantastickými světy)

Za průkazem cyklisty… Ve čtvrtek 17. 10. 2019 jsme měli sraz ve škole již v 7 hodin. Jeli jsme totiž na dopravní hřiště do Příbora. Počasí nám přálo, byl krásný slunečný den. Než opadla ranní rosa, povídali jsme si v místním kulturním domě o povinnostech chodců a cyklistů, zopakovali si dopravní značky, se kterými se při jízdě můžeme setkat a zhlédli několik instruktážních videí. Pak jsme konečně vyrazili na vytoužené hřiště. Rozdělili jsme se na chodce a cyklisty a v pravidelných intervalech jsme se střídali. Pan lektor naši jízdu sledoval a trpělivě opravoval a vysvětloval chyby, kterých jsme se dopouštěli. Když pominula prvotní nejistota, jízdu jsme si stále více užívali. Někteří z nás musí ještě potrénovat, zejména signalizaci rukou při odbočování, ale jistě se vše podaří a průkazy cyklistů budou naše. Už aby bylo jaro! - foto zde:

Projekt - Naše vlast - Moravský kras, Brno - foto zde:

27. 9. 2019 - Na páteční dopoledne jsme se všichni již dlouho těšili. Nejen, že nás opět navštívili herci Divadélka z Hradce Králové, s nimiž se vždy moc nasmějeme (divadlo - foto zde) , ale po pohádce o hastrmanovi jsme se chystali pouštět draky. Sluníčko se ale schovalo. Snad se zlobilo nebo jen neudrželo otěže rozdováděných dešťových mraků a začalo pršet. Co naplat. Po svačině jsme tedy vyrazili do tělocvičny, abychom si alespoň trochu zaskotačili a zasoutěžili. A světe, div se! Po návratu už se opět sluníčko usmívalo od ucha k uchu a s větříkem nás lákali ven. Tak jsme popadli své draky a vyběhli před školu. Běhali jsme co nejrychleji a nabízeli větru naše "létací miláčky". A že lítali! Někteří dokonce nakoukli do věže kostela! Čas vyhrazený létání uplynul jako voda, a tak se někteří domluvili na odpolední pokračování (doma či v družině) a rozloučili jsme se. Ale žádný smutek - v neděli je přece ještě pouť! Drakiáda - foto zde:

V pátek 20. září, den před oficiálním zahájením Dnů NATO, jeli žáci 6. - 9. ročníku do Mošnova. Areál letiště si tak coby "VIP návštěvníci" měli možnost poměrně v klidu prohlédnout. U vstupu se nás ujal jeden z vojáků, který se po dvě hodiny stal naším průvodcem. V rámci pestrého programu si chlapci i děvčata mohli prohlédnout nejrůznější typy vojenských vozidel, vojenskou výzbroj a výstroj, protichemický oblek i střelecký trenažer. Vojáci měli nachystanou překážkovou dráhu, a tak si několik dobrovolníků vyzkoušelo, jak je na tom se svou fyzičkou. Se zájmem jsme zhlédli vystoupení příslušníků Vězeňské služby, kteří v ukázce předvedli ochranu kolony převážející vězně, kterou napadla skupina pachatelů. Určitě nezapomenutelný byl nácvik společného vystoupení Martina Šonky na akrobatickém speciálu a pilota gripenu Iva Kardoše i představení finské akrobatické skupiny Midnight Hawks. I když jsme "velká letadla" neviděli, vůbec to nevadilo. Program, kterého jsme se zúčastnili, určitě stál za to. Foto zde:

Ve středu 11. září v 15,30 hod proběhnou informativní třídní schůzky. Rodičům budou kromě jiného předány i podklady k registraci do elektronické žákovské knížky. Pokud si údaje nebudou moci převzít, mohou tak učinit ve čtvrtek 12. září v dopoledních hodinách v budově školy.

Slavnostní zahájení školního roku - foto zde:

Slavnostní otevření nové třídy mateřské školy - foto zde: Pokud byste chtěli vědět, jak třída mateřské školy vznikala, podívejte se zde:

Vážení rodiče, od září 2019, jak jsme Vás již informovali v červnovém obecním zpravodaji, rozšiřujeme informační systém školy i o elektronickou žákovskou knížku, kde budete mít možnost sledovat průběžně výsledky vzdělávání . Pro vstup do aplikace je potřeba se zaregistrovat. Potřebné údaje vám budou předány na informativních třídních schůzkách ve středu 11. září 2019. Budete rovněž informováni i o "váhách" známek. (Váha známky vyjadřuje její důležitost v klasifikaci Vážený průměr známek pak zohledňuje při klasifikaci váhu jednotlivých známek.) Pokud se chcete již nyní s aplikací informativně seznámit, můžete v tomto videoprůvodci. Všichni žáci budou mít i nadále papírovou obdobu "Žákovské knížky", kde se budou zapisovat omluvenky i jiná sdělení, která bude primárně sloužit ke komunikaci s rodiči.
Čtěte: Pravidla pro používání elektronické žákovské knížky
Čtěte: Pravidla pro hodnocení žáků - dodatek č.1 (užití EŽK, váha známek)

Školní rok 2019/2020 bude slavnostně zahájen v pondělí 2. září v 7,30 hod. Žáci ve škole budou 2 vyučovací hodiny (tj. do 9,10 hod). Měli by si přinést přezůvky a psací potřeby. Pravidelný provoz školní družiny (i ranní provoz od 6,30 hod) bude od úterý 3. září 2019 (odpolední provoz do 15,30).

Rozvrh hodin najdete zde:
V úterý 3. září budou žáci 1. stupně 4 vyučovací hodiny (do 11,10 hod), žáci 2. stupně 5 vyučovacích hodin (do 12,05 hod). Výuka podle rozvrhu začne od středy 4. září 2019.

Školní stravování je i letos zajištěno v restauraci Sněženka. Každý strávník musí odevzdat vyplněnou přihlášku vedoucí stravování paní Olejákové (ta vám taky dá přihlášku) . Přihlásit dítě i zaplatit stravné můžete paní Olejákové v restauraci Sněženka od čtvrtku 29. srpna v době od 8 do 13 hodin. Cena stravného zůstává nezměněna.

Od pondělí 9. září budou žáci 2. a 3. třídy a přihlášení žáci z 1. stupně jezdit na plavecký výcvik. Bližší informace budou sděleny na začátku školního roku.

Sešity a pomůcky pro školní rok 2019/2020

1. stupeň - sešity a pomůcky pro školní rok 2019/2020
6. třída - sešity a pomůcky pro školní rok 2019/2020
7. třída - sešity a pomůcky pro školní rok 2019/2020
8. třída - sešity a pomůcky pro školní rok 2019/2020
9. třída - sešity a pomůcky pro školní rok 2019/2020

Slavnostní ukončení školního roku - foto zde: