, ZS Sedlnice

Od pondělí 25. února do pátku 1. března budou jarní prázdniny.

V pátek 22. března 2019 bude tradiční Maškarní ples s Hopsalínem.

V pondělí 25. března 2019 proběhne Jarní ladění - tvůrčí pracovní dílny pro rodiče s dětmi.

V týdnu od 11. do 14. února proběhly pro žáky 4. - 9. třídy preventivní a intervenční programy metodika prevence Pedagogicko psychologické poradny (4. třída - 11.2. - Bezpečné chování na internetu; 5. třída - Pravda a omyly o kouření a o drogách; 12.2. - 6. třída - Kyberšikana a jak jí zabránit; 9. třída - Sebeovládání a odkládání povinností; 13.2. - 7. třída - Pravda a omyly o drogách; 8. třída - Komunikace a řešení konfliktů, 14.2. - 6. třída - Zvládání stresu a zátěže, 9. třída - Rozhodování a řešení problémů)

I letos jsme se díky paní knihovnice mohli prvňáčci zapojit do projektu Knížka pro prvňáčka. Projekt probíhá 4 měsíce, vždy po jednom setkání v měsíci, a končí pasováním prvňáčků na čtenáře. Ve čtvrtek 7. února proběhlo úvodní setkání s názvem Pohádkové vyhledávání, které bylo zaměřeno, jak již sám název napovídá, na pohádku. Děti plnily různé úkoly - přiřazovaly symboly a postavy k pohádkám, sestavovaly pohádkové dvojice, skládaly obrázky... Seznamovaly se také s pojmy autor, spisovatel, ilustrátor, pohádka, pohádkové bytosti... Vše se dětem velmi líbilo a už se těší na další setkání. Foto zde:

V pondělí 4. února žáci 3. - 5. třídy jeli do Beskydského divadla v Novém Jičíně. Zhlédli představení Pipi Dlouhá punčocha, které sehrálo Divadlo Radost Brno.

Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2018/2019 (materiál vydaný MŠMT) - najdete zde:

Ve středu 9. ledna proběhly pro žáky 2. stupně preventivní besedy, které připravilo oddělení tisku a prevence Policie ČR. Žáci 6. a 7. třídy absolvovali besedu s názvem Drogová problematika, žáci 8. a 9. třídy besedu Trestní odpovědnost. Obě besedy byly velmi přínosné.

Ve středu 9. ledna se od 15 do 16 hodin konaly informativní třídní schůzky

Vánoční besídka a loučení s rokem 2018 ve škole - foto zde:

Ve čtvrtek 20. prosince ve školní družině Ježíšek naděloval dárky. - foto zde:

Vánoční ladění - foto zde:
V pondělí 10. prosince se zhruba od patnácti hodin budova základní školy začala zaplňovat těmi, kteří si přišli odpočinout od shonu a vánočních příprav a příjemně strávit čas se svými dětmi. Přivítání žáky 9. třídy a perníčky pro děti čekaly na každého příchozího. Nejen děti, ale i dospělí využili možnosti a přišli si do tvůrčích dílen vyrobit nejednu vánoční dekoraci. Zdobení baněk patřilo mezi dílny náročnější, ale již od samého začátku zde bylo plno. Vybrali jste si barvu baňky a pak už lepidlem a štětcem namalovali ornamenty. Nakonec se dílko zasypalo třpytivou směsí a nechalo zaschnout.
I z tak z tak obyčejného materiálu, jako je papír, se dal vyrobit krásný andělíček. Potřebovali jste ještě polystyrénovou hlavičku, třpytivé vlásky a šikovné ruce. Čekání na výrobky z keramiky se trochu protáhne, protože bude třeba, aby výrobky dobře vyschly a mohli jsme je vypálit. Do začátku Vánoc ale určitě každý bude mít svůj výtvor doma. Nejednoho návštěvníka zaujalo i pískohraní - možnost vytvořit si obrázky z barevných písků. K adventní pohodě přispěl i připravený čaj a káva s ochutnávkou dětmi upečených perníčků.
Součástí akce bylo i vystoupení dětí. Vánoční příběh z Betléma doplněný koledami se jim povedl. Melodie i slova závěrečné Vánoční modlitbičky, kterou děti doplnily hrou na zvonečky, mnohým určitě zůstane dlouho v paměti: "Prosím Vás, mějte se rádi…". K sváteční a kouzelné atmosféře pak určitě přispěla známá koleda Tichá noc, kterou zahráli Jana a Martin Janošíkovi, a jejíž tóny se linuly v ztemnělé chodbě školy při svitu téměř dvou set svíček. Koledy a vánoční písně pak ještě zazpívali a zahráli i žáci MIS Music Kopřivnice.
Celá akce se velmi povedla. Bylo pěkné vidět, že i v době předvánočního shonu si mnozí rodiče našli na své děti čas, přišli s nimi na chvíli pobýt a podpořit je v jejich tvoření.

Co nás čeká v prosinci:
Rozsvícení vánočního stromu (kulturní vystoupení žáků) - neděle 2. prosince 2018
Školní družina - vánoční program v novojičínském muzeu - čtvrtek 6. prosince 2018
Mikuláš ve škole - pátek 7. prosince 2018
Mikulášský turnaj v kopané smíšených družstev - pátek 7. prosince 2018
Vánoční ladění - pondělí 10. prosince 2018 - viz plakát
Vánoční školní besídka a loučení s rokem 2018 ve škole (DJ Paul Doctor a soutěže) - pátek 21. prosince 2018

V pátek 7. prosince zavítal do školy Mikuláš se svou družinou. Hodné děti pochválil, na zlobivce se přišli podívat čerti, ale s sebou neodnesli nikoho... Andělé odměnili děti sladkou odměnou.
Již tradičně proběhl i Mikulášský turnaj v malé kopané smíšených družstev. Foto zde:

Školní družina v muzeu v Novém Jičíně - foto zde:

Rozsvícení vánočního stromu - foto zde:

Svátek svatého Martina bývával jedním z nejoblíbenějších svátků roku. Děti i hospodáři čekali na první sníh, hospodyně pekly martinskou husu a martinské rohlíky. Lidovou pranostiku o Martinovi, který přijíždí na bílém koni, zná jistě téměř každý. Letos k nám do Sedlnic přijel svatý Martin v neděli 11. listopadu - alespoň symbolicky. Sluníčko svítilo a venku to spíše vypado na jaro. . V sále KIC Sněženka pak již tradičně vystoupily děti í z mateřské i základní školy. Foto zde:

Co nás čeká v listopadu:
Národní testování 9. tříd (Testy SCIO) - obecné studijní předpoklady, český jazyk, matematika
Příjezd sv. Martina (kulturní vystoupení žáků) - neděle 11. listopadu 2018
Konzultace o prospěchu a chování (třídní schůzky) - středa 14. listopadu 2018 (15 - 16 hodin)
Výběrové zjišťování výsledků vzdělávání ČŠI - přírodovědná graotnost (8. třída)
Den otevřených dveří (možnost pro rodiče zúčastnit se dopoledne výuky) - úterý 20. listopadu
Vystoupení Divadélka z Hradce Králové (pátek 23. listopadu)

Tradiční podzimní dlabání dýní ve škole. Víte, že Halloween je jen jiným pojetím našeho tradičního svátku, Dušiček? Halloween i Dušičky jsou vzpomínkou na naše milé zesnulé. Zapalování ohňů na počest zesnulých měli ve zvyku nejprve Keltové a po nich i Slované, a to i na našem území. Z velkých ohňů se později stala tradice malých světýlek ve vydlabaném tuřínu, červené řepě, ještě později dokonce v bramborách. Do vydlabané zeleniny se umístila svíce či jiný zdroj světla, např. žhavé uhlíky. Světýlko mělo připomínat duše milovaných zemřelých. Tato lucerna se pak umístila do okna nebo před stavení a měla odhánět zlé síly a duchy. Dlabání dýní - foto zde:

VZNIK ČSR - 28. října si celá naše země připomíná sté výročí vzniku Československa. Ani v naší škole nezůstáváme stranou. Výsledky práce jednotlivých tříd zdobí stěny chodeb, ale i učebny.
Tak třeby my, třeťáci, si teď v hodinách hodně povídáme a čteme o panu Tomáši G. Masarykovi a v projektu "Po stopách T. G. M." jsme se v různých aktivitách tomuto tématu věnovali napříč všemi předměty. V českém jazyce jsme kromě čtení a povídání také vyhledávali slovesa a tvořili věty, poslouchali jsme pověsti, ke kterým jsme pak ve výtvarné výchově nakreslili obrázky. V hudební výchově jsme se naučili zpívat zamilovanou píseň našeho prvního prezidenta Ach synku, synku a také jsme se doprovodili na nástroje Orffova instrumentáře. V pracovních činnostech jsme ztvárnili pomocí muchláže nejen vlajku, ale i mapky naší země. Už teď víme, že naše zemička nebyla vždy tak maličká. V matematice jsme srovnávali na číselné ose významné události z dějin našeho státu ,v prvouce jsme všechny naše znalosti o republice zúročili vyplněním pracovních listů. Foto zde ze školního projektu zde:

VÝTVARNÝ KROUŽEK - Několik počátečních setkání výtvarného kroužku jsme věnovali módě. Nejprve jsme se inspirovali krásným podzimem a vytvořili jsme originální klobouky, k jejichž zdobení jsme využili i krásně vybarvené přírodniny. Poté jsme se pustili do malování triček. Letos jsme zvolili kombinaci barev a linií. Dopadlo to skvěle! Teď už jen obléknout tričko, popadnout klobouk a hurá na přehlídkové molo. Nechte se inspirovat také! Foto zde:

Ve čtvrtek 18. října se žáci 6. - 9. třídy zúčastnili vzdělávací exkurze. Naše kroky vedly do Frýdku-Místku. Průvodce nás během lekce Život a opravy frýdeckého zámku seznámil s jeho téměř 700 let dlouhým vývojem i s tím, jak se na tomto sídle žilo. Vyfotili jsme se na vnitřním nádvoří, kterému dodávaly půvab renesanční arkády, obuli papuče a vydali se na prohlídku zámku. Zcela jistě nás překvapil nejen největší sál - Rytířský , ve kterém jsme viděli 35 erbů slezské šlechty, ale i další dobově zařízené místnosti.
Exkurzi ve firmě MARLENKA international, s.r.o. jsme zahájili v návštěvnickém centru, kde nám byla prezentována historie firmy poutavým výkladem i projekcí fdokumentárního filmu. Následovala asi nejočekávanější část exkurze - ochutnávka výrobků firmy Marlenka. V další části exkurze jsme viděli jednotlivé části výrobního procesu - od pečení, výroku kuliček až po práci robota "Fanouše". Na závěr exkurze jsme se vrátili do návštěvnického centra, kde většina z nás využila nabídky nákupu firemních sladkých produktů. Všichni žáci obdrželi jako bonus Snack Marlenka. Foto zde:

Ve středu 17. října žáci 4. a 5. třídy jeli na dopravní hřiště do Příbora, kde se pod vedením dopravního policisty připravovali na získání průkazu cyklisty. Zopakovali si základní dopravní značky, dopravní předpisy i vybavení jízdního kola. To vše si pak procvičili při jízdě na kole na dopravním hřišti. Z dopravního hřiště si žáci odnesli mnoho nových poznatků, dovednpostí a zážitků. Věříme, že je využijí i v silničním provozu. Foto zde: )

Součástí výuky tělesné výchovy je pro žáky 2. a 3. třídy plavecký výcvik. Děti absolvují deset dvouhodinových lekcí, které vedou zkušení lektoři plavecké školy Laguna v Novém Jičíně. Výuka je pro žáky 2. a 3. třídy hrazena ze státního rozpočtu a díky dotace z rozvojovému programu MŠMT Podpora plavání nehradí ani náklady na dopravu. Zájemci z žad žáků ostatních tříd 1. stupně absolvují zdokonalovací kurz, který si však již hradí sami. Letošní plavecký výcvik začal v pondělí 17. září. Poslední lekce proběhne 26. listopadu. Foto zde:

Drakiáda 2018 - Ve čtvrtek 27. září jsme se jako již každoročně vypravili na hřiště pouštět draky. Tento rok se jich sešlo opravdu hodně hýřili barvami i rozličnými tvary. Sluníčko bylo sice schované za mraky, ale větřík hezky foukal. NA nás i na draky se přišly podívat i děti ze školky. Všichni jsme si užili krásné dopoledne. Na závěr byly pro děti připraveny soutěže, a tak i ti, kterým se drak "zašmodrchal" a odmítl pokračovat v létání, nemuseli být ani trochu smutní :-) Foto zde:

Ve středu 12. září se od 15,30 hod konaly informativní třídní schůzky

V pondělí 3. září jsme slavnostně zahájili školní rok. Přivítali jsme i 18 nových prvňáčků, s kterými přišli rodiče nebo jejich blízcí, kteří se účastnili prvního školního dne svých dětí. Na slavnostním shromáždění ve vestibulu po krátkém projevu starosty obce i ředitelky školy prvňáčky čekalo slavnostní šerpování. Všem žákům i rodičům přejeme pohodový a úspěšný školní rok. Foto zde:

Školní rok 2018/2019 bude slavnostně zahájen v pondělí 3. září v 7,30 hod. Žáci ve škole budou do 9 hodin. Měli by si přinést přezůvky a psací potřeby. Pravidelný provoz školní družiny (i ranní provoz od 6,30 hod) bude od úterý 4. září 2018 (odpolední provoz do 15,30).

Informace z jídelny ze Sněženky - přihláška ke stažení - zde:
Přihlášky odevzdávejte ve školní jídelně v restauraci Sněženka. Stravování začne od úterý 4. září 2018.

Rozvrh hodin 2018/2019:

Sešity a pomůcky pro školní rok 2018/2019

1. stupeň - sešity a pomůcky pro školní rok 2018/2019
6. třída - sešity a pomůcky pro školní rok 2018/2019
7. třída - sešity a pomůcky pro školní rok 2018/2019
8. třída - sešity a pomůcky pro školní rok 2018/2019
9. třída - sešity a pomůcky pro školní rok 2018/2019

Slavnostní ukončení školního roku - foto zde: