Roušky – od 18. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol a školských zařízení - nově tedy včetně učeben (s výjimkami uvedenými dále). Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).
Výjimka z povinnosti
nošení roušek ve společných prostorách škol a školských zařízení a vysokých škol se vztahuje na děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině a na žáky a pedagogické pracovníky 1. stupně základních škol mimo společné prostory škol (tedy např. je povinnost nosit roušku na chodbách, toaletách, v šatnách nebo jídelnách, naopak není povinnost nosit roušku v učebnách nebo tělocvičnách)

V úterý 15. září proběhlo slavnostní ukončení projektu Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka. Cílem tohoto projektu, který vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků, je rozvoj čtenářských návyků již od prvního ročníku školní docházky a naši prvňáčci se ho mohli účastnit díky iniciativy paní knihovnice Lenky Šimurdové. Celý projekt byl v březnu 2020 nedobrovolně přerušen kvůli epidemii COVID-19, a tak jeho zakončení mohlo proběhnout až teď. V areálu školní multifunkční zahrady tak král Ota I. pasoval dnes již druháčky na čtenáře. Odměnou za úspěšné absolvování projektu byla pro každého prvňáčka knížka Lenky Rožnovské Katka a klokan ze šuplíku. . Foto zde:

Informace - Doporučený postup Odborné společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 – určeno pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte - k seznámení zde:

Povinné nošení roušek ve společných prostorách školy - Dle nařízení Ministerstva zdravotnictví platí od čtvrtka 10.9.2020 povinné nošení roušek ve společných prostorách škol a školských zařízení (chodby, toalety...). (pozn: roušky se nemusí nosit v učebnách nebo tělocvičnách). Všichni žáci proto budou mít dvě roušky - v jedné vstoupí do budovy, druhou budou mít v igelitovém sáčku v aktovce.

Ve středu 9. září od 15,30 hod proběhnou informativní třídní schůzky. Žádáme všechny zákonné zástupce i další příchozí osoby, aby si při vstupu do budovy školy nasadili ochrannou roušku. Na třídních schůzkách budete seznámeni s provozem školy vzhledem ke COVID-19, připomeneme aplikaci Škola OnLine i elektronickou žákovskou knížkou. Během třídních schůzek proběhnou i volby do školské rady.

Od pondělí 7. září budou žáci 2. a 3. třídy a přihlášení žáci z ostatních tříd 1. stupně jezdit do Nového Jičína na plavecký výcvik.

Slavnostní zahájení školního roku - foto zde:

Pro případ bezhotovostních plateb - číslo účtu školy 154954122/0300 . Do zprávy uvádějte prosím jméno a příjmení dítěte, třídu a účel platby.

Informace k zahájení školního roku 2020/2021 - aktualizováno 29.8.2020:

Informace pro rodiče prvňáčků (aktualizace) - rodiče prvňáčků budou moci jít s dětmi první den i do budovy školy (vemte si s sebou prosím roušku). Do školy vejděte hlavním vchodem. "Vyučování" začíná v 7,30 hodin, budova školy je otevřena od 7,10 hod. Žádáme vás, aby do budovy školy vstoupili s prvňáčkem maximálně dva členové doprovodu. Ve škole se společně s dětmi zdržíte asi hodinu.

Informace pro žáky 2. - 9. třídy - školní rok bude slavnostně zahájen 1. září 2020 v 7,30 hod. Do budovy školy vstupte hlavním vchodem. Žáci ve škole budou 2 vyučovací hodiny (tj. do 9,10 hod). Měli by si přinést přezůvky a psací potřeby. Pravidelný provoz školní družiny (i ranní provoz od 6,30 hod) bude od středy 2. září 2020 (odpolední provoz do 16,00).

Vstup rodičů (s výjimkou rodičů prvňáčků) bude omezen jen na nejnutnější případy (platí nejen pro zahájení školního roku). Děkujeme za pochopení.

Školní stravování - aktualizace -Stravování je zajištěno od středy 2. září 2020. Cena stravenek je stejná jako v minulém školním roce (žáci do 10 let 28 Kč/oběd, žáci 11 - 15 let - 29 Kč/oběd). Přihlášku obdrží žáci první den ve škole (případně je ke stáhnutí zde): Telefon do jídelny: 776 717 901 ; e-mail: restauracesnezenka@email.cz .

Školní družina - Pravidelný provoz školní družiny (i ranní provoz od 6,30 hod, odpolední do 16,00 hod) bude od středy 2. září 2020.
Informace k vyzvedávání dětí ze školní družiny - ZMĚNA
- rodič či jiná osoba pověřená zákonným zástupcem zazvoní na zvonek školní družiny a vyčká příchodu zaměstnance, kterému sdělí, pro které dítě si jde. Paní vychovatelka dítě pošle do šatny a k odchodu z budovy. Do budovy školy nevstupujte!. (Pro rodiče prvňáků plánujeme dvoutýdenní výjimku).
Telefon do školní družiny (změna čísla!! - 739 653 852) Abychom uspokojili všechny ty, kteří odevzdali přihlášku do školní družiny, od září budou fungovat tři oddělení!

Upozorňujeme, že dítěti s přetrvávajícími příznaky onemocnění, které jsou projevem chronického nebo alergického onemocnění (rýma, kašel), bude umožněn vstup do budovy do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí ( tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost).

Od pondělí 7. září budou žáci 2. a 3. třídy a zájemci z řad žáků 1. stupně jezdit na plavecký výcvik. Bližší informace budou sděleny na začátku školního roku.

Rozvrh hodin najdete zde (je k dispozici u na Škole OnLine).

Informace k zahájení školního roku 2020/2021:

Školní rok 2020/2021 bude slavnostně zahájen v úterý 1. září 2020 v 7,30 hod. Žáci ve škole budou 2 vyučovací hodiny (tj. do 9,10 hod). Měli by si přinést přezůvky a psací potřeby. Pravidelný provoz školní družiny (i ranní provoz od 6,30 hod) bude od středy 2. září 2020 (odpolední provoz do 16,00).
Ve středu 2. září budou ve škole žáci 1. stupně 4 vyučovací hodiny (do 11,10 hod), žáci 2. stupně 5 vyučovacích hodin (do 12,05 hod). Výuka podle rozvrhu začne od čtvrtku 3. září 2020.
Předpokládáme, že ve středu 9. září se v 15,30 uskuteční úvodní třídní schůzky. Proběhnou i volby zákonných zástupců do školské rady (jedná se o zvolení dvou členů z řad zákonných zástupců).

Informační schůzky pro rodiče dětí z mateřské školy - info zde:

.

Sešity a pomůcky pro školní rok 2020/2021

1. stupeň - sešity a pomůcky pro školní rok 2020/2021
6. třída - sešity a pomůcky pro školní rok 2020/2021
7. třída - sešity a pomůcky pro školní rok 2020/2021
8. třída - sešity a pomůcky pro školní rok 2020/2021
9. třída - sešity a pomůcky pro školní rok 2020/2021

30. června - Předávání vysvědčení a závěrečné focení tříd

I závěr roku bude letos netradiční. Rádi bychom skloubili slavnostní předávání vysvědčení se závěrečným focením tříd. Naší snahou je částečně zachovat omezení počtu potkávaných osob a zároveň umožnit všem žákům přijít si pro vysvědčení a se spolužáky se vyfotit. Každá třída má proto vymezených 60 minut (po dobu této hodiny budou žáci ve škole). Prosíme o dodržení časového harmonogramu. (ten je k nahlédnutí zde):
Upozorňujeme, že ti, kteří do školy nechodili, musí donést vyplněné a podepsané čestné prohlášení (ke stáhnutí na stránkách školy).
Nevyzvednutá vysvědčení se budou žákům nebo zákonným zástupcům vydávat ve středu 1. července a ve čtvrtek 2. července v době od 8,30 do 10,30 v kanceláři školy.