Informace z 23. listopadu 2020
Na základě informací z MŠMT ohledně provozu základních škol od 30. listopadu 2020 sdělujeme následující:
- prezenční výuka - I. stupeň (1. - 5. ročník)
- prezenční výuka - 9. ročník
- rotační výuka - 6. - 8. ročník takto:
od 30. 11. 2020 do 4. 12. 2020 prezenčně 7. a 8. třída, distanční výuka 6. třída
od 7.12.2020 do 11.12.2020 prezenčně 6. třída, distanční výuka 7. a 8. třída
od 14.12.2020 do 18.12.2020 prezenčně 7. a 8. třída, distanční výuka 6. třída
od 21.12.2020 do 22.12.2020 prezenčně 6. třída, distanční výuka 7. a 8. třída
od 23.12.2020 do 3.1.2021 - vánoční prázdniny, další provoz dle nařízených opatření MŠMT
Výuka bude probíhat podle nového rozvrhu. Ten bude k dispozici na webu školy i ve Škole OnLine.
.
Organizace prezenční výuky (ve škole)
Bude se vyučovat dle nového rozvrhu, které budou ve ŠKOLE ON-LINE. Tělesná i hudební výchova v rozvrhu jsou, ale jejich obsah bude nahrazen vhodnou formou. Zpívat se nesmí, je zakázána i sportovní činnost (doporučeny vycházky…). Příchod žáků do školy bude umožněn od 7.10 do 7.25. Po přezutí v šatnách půjdou žáci do tříd, kde si vydesinfikují ruce. Všichni budou mít povinně roušky po celou dobu výuky a pobytu ve škole. Prosíme rodiče, aby měli žáci dvě roušky, jednu na ústech při vstupu do školy a po celou dobu výuky, druhou v sáčku v aktovce. Bude zajištěno časté větrání tříd.
.
Organizace distanční výuky (doma)
Distanční výuka bude probíhat dle nového rozvrhu, který bude platit od 30. listopadu. Žáci ho najdou na webu i ve Škole OnLine. On-line hodiny budou uvedeny v kalendáři v TEAMS.
.
Školní družina:
1. oddělení - 1. ročník - provoz od 6:30-7:10 a od 11:10-16:00
2. oddělení - 2. ročník - provoz od 6:30-7:10 a od 11:10 (12,05) -16:00
3. oddělení - 3. ročník - provoz od 12,05 do 15,20
Jak jsme Vás již informovali, vzhledem k požadavku, že v oddělení školní družiny mohou být pouze žáci jednoho ročníku (třídy), můžeme ve stávajících 3 odděleních umístit pouze děti ze tří tříd - tedy žáky 1. - 3. třídy. Do úpravy změny podmínek žáky čtvrté a páté třídy nemůžeme do stávajících oddělení školní družiny zařadit. Úplata za školní družinu jim bude vrácena.
doplněno 24. listopadu - rodičům třeťáků byla nabídnuta prozatimní varianta provozu ranní družiny.
.
Školní jídelna
Školní jídelna bude v provozu pro žáky prezenční výuky. Všem žákům v době PREZENČNÍHO vzdělávání , kteří byli v září zapsaní do jídelny, bude v těchto termínech automaticky oběd přihlášen. (tato informace se nevztahuje na žáky 1. a 2. třídy - ti již do jídelny chodí). Pokud o oběd nebude mít žák zájem, rodič mu jej běžným způsobem odhlásí (tel: 776 717 901, e-mail: restauracesnezenka@email.cz ).
Žáci vzdělávající se distančním způsobem nemohou oběd konzumovat v jídelně. Případné odebírání stravy v době distanční výuky si přihlásí sami. Dotovanou stravu po dohodě s provozovatelem jídelny mohou odebírat např. pouze do jednorázových obalů.

Informace z 19. listopadu 2020
Podle stávajících informací by se další žáci měli vrátit do školy od pondělí 30. listopadu. Bez omezení by měly jít děti z prvního stupně a 9. třídy, další třídy druhého stupně se budou ve škole střídat (během příštího týdne sdělíme, jak konkrétně "rotování" žáků 6. - 8. třídy bude vypadat).
Provoz školní družiny: Upozorňujeme, že podle stávajích opatření PES pro oblast školství bude provoz školních družin možný pouze za dodržení homogenity skupiny stejné jako ve třídě (do jednoho oddělení lze zařadit jen žáky z jednoho ročníku). Z tohoto důvodu a z personálních možností bude možné do stávajících tří oddělení školní družiny zařadit jen žáky ze tří tříd. V tomto případě upřednostníme mladší žáky, tzn. žáky 1. - 3. třídy. Žáky čtvrté a páté třídy, pokud nedojde ke změně opatření PES, nebude možné do školní družiny od 30. listopadu zařadit. Děkujeme za pochopení.
Opatření PES pro oblast školství
MŠMT - Informace k provozu škol a školských zařízení ze dne 19.11.2020

Informace z 12. listopadu 2020
Ve středu 18. listopadu nastupují zpět do školy žáci 1. a 2. třídy.
Všichni žáci budou mít povinně roušky po celou dobu výuky a pobytu ve škole i školní družině (prosíme nejméně dva kusy roušek na den).
Vyučování začíná v 7:30 a bude podle původního rozvrhu, který platil před nástupem do distanční výuky.
Nebudou zatím vyučovány tělesná a hudební výchova (nejezdí se ani na bazén). Tyto hodiny budou nahrazeny třídnickou hodinou, posílením českého jazyka, matematiky nebo pobytem na čerstvém vzduchu. (Prosíme proto, aby byli žáci vhodně, teple oblečeni dle počasí i na případný pobyt venku.)
Školní družina bude v provozu. Ranní od 6.30 a odpolední do 16.00 hodin. Každá třída bude mít své samostatné oddělení.
Po dohodě s panem Davidem bude v provozu i školní jídelna. Bude třeba přihlásit děti, které ve středu 18. listopadu půjdou na oběd.
Prosíme rodiče, aby žáky s příznaky respiračních onemocnění do školy neposílali. Žádáme rodiče o zajištění oznamovací povinnosti k neúčasti žáka ve výuce z důvodu onemocnění covid-19. Škola je povinna tyto skutečnosti o onemocnění žáků i pracovníků školy neprodleně hlásit hygienické stanici.
Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem (dle "covidového" rozvrhu) .
Od 18. listopadu budou umožněny individuální konzultace ve škole - vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník (může být přítomen i zákonný zástupce žáka). Konzultace s pedagogy bude zapotřebí dohodnout osobně vždy předem emailem nebo telefonicky (budou přednostně využívány hodiny, které nejsou vyučovány on-line).
Třídní schůzky plánované na 18. listopadu 2020 jsou zrušeny. Nový termín bude určen v návaznosti na zrušení současných vládních opatření. Informování o prospěchu žáků je stále možné prostřednictvím Školy OnLine (přehled klasifikace).
Děkujeme všem rodičům za přístup, odpovědnost a pomoc při řešení distanční výuky. Bez vás bychom to nezvládli....

Informace z 11. listopadu 2020 - Otevření školy pro žáky 1. a 2.třídy - Ministr školství dnes ohlásil návrat žáků 1. a 2.třídy do škol od středy 18. listopadu. V provozu pro děti z těchto tříd bude i školní družina a po dohodě s panem Davidem i stravování v jídelně. Po celou dobu pobytu ve škole mají děti i zaměstnanci povinnost nosit roušky. Čekáme na bližší pokyny k zajištění organizace z MŠMT. Poté Vás budeme informovat. Doufáme, že v brzké době dojde k dalšímu rozvolnění a návratu všech žáků.

Tipy na tvoření s dětmi v době karantény (kreativní nápady nejen pro děti ze školní družiny):
Kefírové langoše
.......Jak je to? (texty lidových písniček):
......Poznáš hudební nástroje?
......Oční klamy I
......Oční klamy II
......Tisk z koláže
......Výzdoba oken
.
Rozvrh hodin (včetně vyznačených on-line hodin)
1. třída rozvrh - 1. třída
2. třída rozvrh - 2. třída
3. třída rozvrh - 3. třída
4. třída rozvrh - 4. třída
5. třída rozvrh - 5. třída
6. třída rozvrh - 6. třída
7. třída rozvrh - 7. třída
8. třída rozvrh - 8. třída
9. třída rozvrh - 9. třída

Vážení rodiče, milí žáci. Jak jsme Vás již informovali, vzhledem k tomu, že od 2. listopadu bude nadále pokračovat distanční výuka a žáci se zatím do školy nevrátí, dojde k postupné změně způsobu distanční výuky. V rozvrzích hodin (viz níže) jsou ŽLUTĚ vyznačeny hodiny, které budou probíhat on-line (všimněte si prosím začátku vyučovacích hodin - ty jsme se snažili alespoň trochu přizpůsobit z důvodu využití techniky v domácnosti při větším množství dětí účastnící se on-line výuky (rozdíl začátku "hodin" na 1. a na 2. stupni). V těchto vyučovacích hodinách bude povinná výuka probíhat prostřednictvím aplikace MS TEAMS, která je součástí Office 365. (Kamera pro žáky není nutností, mikrofon by měl být, sluchátka /reproduktory/ ano). Ostatní hodiny v rozvrhu jsou věnovány samostatnému vypracovávání úkolů, případně ke konzultacím s vyučujícími daného předmětu.
Přihlašovací údaje obdrží žáci od svých třídních učitelů. Naší snahou je začít od čtvrtku 5. listopadu začít s on-line výukou. Veškěré další informace najdete v přiložených souborech.
I nadále platí zadávání domácích prací a komunikace přeš Školu On-line. V prostředí MS TEAMS bude probíhat on-line výuka.
Žáci, kteří nebudou mít možnost pracovat v platformě MS Teams, oznámí neprodleně tuto skutečnost vyučujícímu. Domluví si způsob vyzvednutí zadání hodiny (např. zaslání přes Školu OnLine, případně pokud mají mají problémy s aplikací ŠkolaOnLine - osobní vyzvednutí ve škole dle domluvy v době od 9 do 11 hodin).

Informace pro rodiče i žáky najdete zde:

Návod k registraci do MS Office 365 a Teams najdete zde:

Pravidla výuky pro žáky

Videonápovědu, jak se připojit k onůline výuce najdete zde:

Vážení rodiče, od 2. listopadu bude nadále pokračovat distanční výuka a žáci se zatím do školy nevrátí. Vzhledem k této skutečnosti dojde k postupné změně způsobu distanční výuky. V rozvrzích hodin budou vyznačeny hodiny, které budou probíhat on-line. V těchto vyučovacích hodinách bude povinná výuka (videokonference) probíhat prostřednictvím aplikace MS TEAMS, která je součástí Office 365. (Kamera pro žáky není nutností, mikrofon by měl být, sluchátka /reproduktory/ ano). Denně se bude jednat asi o 2 - 3 předměty. Ostatní hodiny v rozvrhu budou věnovány samostatnému vypracovávání úkolů, případně ke konzultacím s vyučujícími daného předmětu.
K této změně dojde postupně. Přihlašovací údaje společně s dalšími pokyny obdržíte začátkem listopadu od třídních učitelů.
Již nyní se můžete podívat na videonápovědu, jak se připojit k online výuce v MS Teams zde, případně návod k registraci do MS TEAMS a připojení ke schůzce v pdf zde:
Žáci, kteří nebudou mít možnost pracovat v platformě MS Teams, oznámí neprodleně tuto skutečnost vyučujícímu. Domluví si způsob vyzvednutí zadání hodiny (např. zaslání přes Školu OnLine, případně pokud mají mají problémy s aplikací ŠkolaOnLine - osobní vyzvednutí ve škole dle domluvy v době od 9 do 11 hodin).

Tipy na aktivity s dětmi v době karantény (kreativní nápady nejen pro děti ze školní družiny) - Halloween

Aktuální informace k ošetřovnému - stránky České správy sociálního zabezpečení :
.
Výroční zprávu o základní škole za rok 2019/2020 - nejdete zde: (projednána na zasedání školské rady - on-line - dne 13. října 2020):
Doplnění školního řádu - věci týkající se distanční výuky (projednáno na zasedání školské rady - on-line - dne 13. října 2020):
Vyhodnocení dotazníků týkající se distančního vzdělávání v minulém školní roce - najdete zde:

Tipy na aktivity s dětmi v době karantény (kreativní nápady nejen pro děti ze školní družiny) :
Dekorace z ruliček od toaletního papíru:
.......Monotyp:
......Razítka z ruliček od toaletního papíru:
......Technika přes kopírák:
......Tisk z polystyrénových krabiček: :
......Koš hádanek z hudebky (1):
......Koš hádanek z hudebky (2):
......Koš hádanek z hudebky (3):
......Koš hádanek z hudebky (4):
......Výzdoba oken:
.
Informace ze dne 14. října 2020

Informace k vystavení OČR - Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že jsme již obdrželi z MŠMT vyřízenou žádost o změnu organizace školního roku z nepředvídaných důvodů v termínu od 12. do 13. října, pokud chcete vystavit Žádost o ošetřovné při péči o dítě mladší 10 let na tyto dva dny, napište prosím žádost ředitelce školy prostřednictvím Školy OnLine nebo na e-mail (skola@zs-sedlnice.cz) . Uveďte i jméno dítěte, na které chcete OČR vystavit a zda si pro tiskopis přijdete osobně (budou vydávány ve škole v pondělí 19. října), nebo chcete zaslat elektronickou verzi (uveďte e-mailovou adresu).
S účinností od 14. října 2020 byla krizovým opatřením Vlády ČR plošně zakázána osobní přítomnost žáků na vzdělávání ve školách. Informace o poskytování ošetřovného v souvislosti s tímto mimořádným opatřením najdete zde

Tipy na tvoření s dětmi v době karantény (kreativní nápady nejen pro děti ze školní družiny):
Obrázky z listí:
.......Kaštanová rychlovka:
......Ježci (zápich)
.
Informace ze dne 13. října 2020

Vážení rodiče, v návaznosti na usnesení vlády ČR s účinností od 14. října do 1. listopadu (včetně) platí zákaz osobní přítomnosti žáků 1. a 2. stupně základních škol na základním vzdělávání. Zákaz se vztahuje po celou dobu i na činnost školních družin.
Již podle dřívějšího usnesení vlády ve dnech 26. a 27. října byla zakázána osobní přítomnost žáků ve školách - jedná se o 2 dny volna. V tuto dobu nebude probíhat distanční vzdělávání (tudiž ani nevzniká žákům právo na dotovaný oběd). Ve středu 28. října je státní svátek a následují 2 dny podzimních prázdnin. Pevně něřím, že se v pondělí 2. listopadu setkáme ve škole.

Informace k vystavení OČR - vzhledem k tomu, že škola je uzavřena z důvodu nařízené karantény učitelům, uzavření školy musí potvrdit MŠMT na základě povolení změny organizace školního roku. Žádost byla na MŠMT v pondělí odeslána a měla by být během 1 - 2 dnů vyřízena. Poté tomu, kdo bude potvrzení OČR požadovat, vystavíme. Momentálně čekáme na vyřízení žádosti v Praze. Až bude potřebné vyřízeno, dáme vám prostřednictvím Školy OnLine vědět.
V současné době čekáme i na pokyny ze strany ČSSZ ohledně vystavení OČR po uzavření škol od 14. října 2020.

Informace o krizovém ošetřovném - na stránkách MPSV - zde:

STRAVOVÁNÍ- I nadále platí, že pokud se vaše dítě povinně vzdělává distančním způsobem (a ani není nemocné nebo v karanténě) a zároveň není přerušený provoz školní jídelny, může mu být umožněn odběr obědů v rámci školního stravování za dotovanou cenu. Pokud máte o stravování zájem, je nutné své dítě přihlásit (nejlépe den předem - tel. 776 717 901 (telefonicky nebo SMS), e-mail: restauracesnezenka@email.cz . Výdej obědů probíhá od 12 do 13 hodin. Pokud ke stravování vaše dítě nepřihlásíte, obědy byly automaticky na celou dobu uzavření škol odhlášené.

Vážení rodiče. Nakladatelství Nová škola Duha vzhledem k nastalé situaci dává možnost poskytnout všechny jimi vydávané interaktivní učebnice k domácímu použití do 30. září 2020. Licenční certifikáty i postup je na těchto www stránkách / .
.
.
.
.
.
Informace ze dne 11. října 2020

Vážení rodiče, od pondělí 12. října 2020 (minimálně do 16. října 2020) bude celá základní škola v Sedlnicích uzavřena z důvodu nařízení karantény Krajskou hygienickou stanicí v Ostravě všem pedagogickým pracovníkům ZŠ. Výuka po tuto dobu bude probíhat distanční formou.
Zároveň upozorňujeme rodiče, aby sledovali zdravotní stav svých dětí a pokud by měly příznaky onemocnění COVID-19, nechť telefonicky kontaktují svého praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. Děkujeme za pochopení.

STRAVOVÁNÍ - Vážení rodiče, pokud se vaše dítě povinně vzdělává distančním způsobem (a ani není nemocné nebo v karanténě) a zároveň není přerušený provoz školní jídelny, může mu být umožněn odběr obědů v rámci školního stravování za dotovanou cenu. Pokud byste měli zájem o stravování v příštím týdnu, přihlaste své dítě zítra nejpozději do 8,00 hodin - telefon 776 717 901 (telefonicky nebo SMS). Výdej obědů by probíhal od 12 do 13 hodin. Pokud ke stravování vaše dítě nepřihlásíte, bude mu automaticky na celý týden oběd odhlášen.

Informace k vystavení OČR - vzhledem k tomu, že škola je uzavřena z důvodu nařízené karantény učitelům, uzavření školy musí potvrdit MŠMT na základě povolení změny organizace školního roku. Žádost byla na MŠMT odeslána a měla by být během 1 - 2 dnů vyřízena. Poté tomu, kdo bude potvrzení OČR požadovat, vystavíme. Momentálně čekáme na vyřízení žádosti v Praze. Až bude potřebné vyřízeno, dáme vám prostřednictvím Školy OnLine vědět. .
.

Drakiáda 2018 - V pátek 9. října jsme se jako již každoročně vypravili se školní družinou na hřiště pouštět draky. Tento rok se jich sešlo opravdu hodně hýřili barvami i rozličnými tvary. Sluníčko bylo sice schované za mraky, ale větřík hezky foukal. Všichni jsme si užili krásné dopoledne.

9. října 2020 - Dnes se měli možnost naši čtvrťáci prostřednictvím rozhlasové novinářky a spisovatelky paní Michaely Veteškové dozvědět, jaké to je být novinářem. Učili se pracovat se svým hlasem, artikulovat, nacvičovali jazykolam, nechali pracovat svou fantazii při poslechu vyprávění. Bedlivě poslouchali o tom, jak nebezpečné mohou být sociální sítě, což aplikovali hned do praxe na jednom z příkladů. Došlo ale také na řízené čtení z knihy paní Veteškové, na základě čehož pak skupinky dětí měly provést rozhovor. A zjistily, že to není až tak jednoduché, jak by se na první pohled mohlo zdát. Akce proběhla v rámci Týdne knihoven.

6. října 2020 - Děti druhé a třetí třídy měly díky místní paní knihovnici Lenky Šimurdové možnost setkání se spisovatelkou současné dětské literatury, paní Petrou Braunovou, která za nimi přijela až z daleké vesničky blízko Klatov. Druháčci měli možnost seznámit se s její tvorbou, společně si vyprávěli o povolání spisovatele, o důležitosti čtení a nescházelo ani autorské čtení, které mělo děti nalákat k přečtení si některých knih s dětským hrdinou. Třeťáky čekalo seznámení s tím, jak vzniká kniha, kolik lidí je k tomu potřeba, kdo za co zodpovídá a rovněž nescházelo autorské čtení z knih s dětským hrdinou plných dobrodružství. Právě téma dobrodružství děti zajímá nejvíce, což vyplynulo ze společného povídání o tom, co by chtěly děti zažít. Akce proběhla v rámci probíhajícího Týdne knihoven.

DEN NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI. Je čtvrtek 1. 10. 2020 - dlouho očekávaný den. Sledujeme vývoj počasí, balíme roušku. Sluníčko na nás zapomnělo, přesto do Příbora na dopravní hřiště vyrážíme. Jsme očekáváni a hned se pouštíme do práce. Po roce mají někteří problém získané znalosti si vybavit, ale jsou i tací, jež excelují již po ránu, kdy se mnozí teprve "probouzejí". A jejda, křižovatky! Pravidlo pravé ruky? Cože? No to nechápu! …. Aha, představím si, že odjel a pak vidím, jak pojede další.
Následuje test - pozor - křížky, ne kolečka! A je to za námi. Nedočkavě očekáváme výsledky a po očku sledujeme dění za oknem. Prší? Kape? Tak rychle balíme a jde se ven. Kol se ujímají nejprve ti, kteří uspěli v testu, ostatní čeká "opáčko". Nakonec se projíždíme všichni a užíváme si to i přes nepřízeň počasí. Jen dávat pozor na rychlost, aby to někomu neuklouzlo! Uklízíme kola a ustává i deštík. Někteří přebírají průkazy cyklisty, většina však jen ceny útěchy. Tak snad příště. Vyrážíme k domovu s krásnou představou, že jsme si to užili a zítra už je páteček.

Z pohádky do pohádky - společný projekt místní knihovny a školní družiny. Průvodcem se stal kašpárek, který žáky uvedl do pohádkového světa formou hádanek a písničky. Ve světě pohádek žáci obdrželi karty, kam se značily splněné úkoly pomocí razítek. Děti na stanovištích plnily v roli pohádkových bytostí úkoly, ve kterých bylo nutné prokázat zručnost, logické uvažování, tvořivost, ale také schopnost spolupráce. Za splnění zadaných úkolů jim byl dělen Řád pohádkové říše a sladká odměna. Foto zde:

Od pondělí 7. září žáci 2. a 3. třídy, přihlášení žáci z ostatních tříd 1. stupně a předškoláci z mateřské školy jezdí do Nového Jičína na plavecký výcvik. Foto zde:

Vzhledem k tomu, že na naší škole je situace vzhledem k nemoci COVID-19 klidná, v pátek 25. září 2020 bude v naší škole probíhat normální vyučování, ředitelské volno nebude.

Roušky – od 18. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol a školských zařízení - nově tedy včetně učeben (s výjimkami uvedenými dále). Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).
Výjimka z povinnosti
nošení roušek ve společných prostorách škol a školských zařízení a vysokých škol se vztahuje na děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině a na žáky a pedagogické pracovníky 1. stupně základních škol mimo společné prostory škol (tedy např. je povinnost nosit roušku na chodbách, toaletách, v šatnách nebo jídelnách, naopak není povinnost nosit roušku v učebnách nebo tělocvičnách)

V úterý 15. září proběhlo slavnostní ukončení projektu Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka. Cílem tohoto projektu, který vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků, je rozvoj čtenářských návyků již od prvního ročníku školní docházky a naši prvňáčci se ho mohli účastnit díky iniciativy paní knihovnice Lenky Šimurdové. Celý projekt byl v březnu 2020 nedobrovolně přerušen kvůli epidemii COVID-19, a tak jeho zakončení mohlo proběhnout až teď. V areálu školní multifunkční zahrady tak král Ota I. pasoval dnes již druháčky na čtenáře. Odměnou za úspěšné absolvování projektu byla pro každého prvňáčka knížka Lenky Rožnovské Katka a klokan ze šuplíku. . Foto zde:

Informace - Doporučený postup Odborné společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 – určeno pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte - k seznámení zde:

Volby do školské rady - v době třídních schůzek dne 9. září proběhly volby do školské rady z řad zákonných zástupců. Zvolili jste si paní Šárku Spurnou a paní Lenku Rapčanovou. Blahopřejeme a těšíme se na další spolupráci.

Povinné nošení roušek ve společných prostorách školy - Dle nařízení Ministerstva zdravotnictví platí od čtvrtka 10.9.2020 povinné nošení roušek ve společných prostorách škol a školských zařízení (chodby, toalety...). (pozn: roušky se nemusí nosit v učebnách nebo tělocvičnách). Všichni žáci proto budou mít dvě roušky - v jedné vstoupí do budovy, druhou budou mít v igelitovém sáčku v aktovce.

Ve středu 9. září od 15,30 hod proběhnou informativní třídní schůzky. Žádáme všechny zákonné zástupce i další příchozí osoby, aby si při vstupu do budovy školy nasadili ochrannou roušku. Na třídních schůzkách budete seznámeni s provozem školy vzhledem ke COVID-19, připomeneme aplikaci Škola OnLine i elektronickou žákovskou knížkou. Během třídních schůzek proběhnou i volby do školské rady.

Od pondělí 7. září budou žáci 2. a 3. třídy a přihlášení žáci z ostatních tříd 1. stupně jezdit do Nového Jičína na plavecký výcvik.

Slavnostní zahájení školního roku - foto zde:

Pro případ bezhotovostních plateb - číslo účtu školy 154954122/0300 . Do zprávy uvádějte prosím jméno a příjmení dítěte, třídu a účel platby.

Informace k zahájení školního roku 2020/2021 - aktualizováno 29.8.2020:

Informace pro rodiče prvňáčků (aktualizace) - rodiče prvňáčků budou moci jít s dětmi první den i do budovy školy (vemte si s sebou prosím roušku). Do školy vejděte hlavním vchodem. "Vyučování" začíná v 7,30 hodin, budova školy je otevřena od 7,10 hod. Žádáme vás, aby do budovy školy vstoupili s prvňáčkem maximálně dva členové doprovodu. Ve škole se společně s dětmi zdržíte asi hodinu.

Informace pro žáky 2. - 9. třídy - školní rok bude slavnostně zahájen 1. září 2020 v 7,30 hod. Do budovy školy vstupte hlavním vchodem. Žáci ve škole budou 2 vyučovací hodiny (tj. do 9,10 hod). Měli by si přinést přezůvky a psací potřeby. Pravidelný provoz školní družiny (i ranní provoz od 6,30 hod) bude od středy 2. září 2020 (odpolední provoz do 16,00).

Vstup rodičů (s výjimkou rodičů prvňáčků) bude omezen jen na nejnutnější případy (platí nejen pro zahájení školního roku). Děkujeme za pochopení.

Školní stravování - aktualizace -Stravování je zajištěno od středy 2. září 2020. Cena stravenek je stejná jako v minulém školním roce (žáci do 10 let 28 Kč/oběd, žáci 11 - 15 let - 29 Kč/oběd). Přihlášku obdrží žáci první den ve škole (případně je ke stáhnutí zde): Telefon do jídelny: 776 717 901 ; e-mail: restauracesnezenka@email.cz .

Školní družina - Pravidelný provoz školní družiny (i ranní provoz od 6,30 hod, odpolední do 16,00 hod) bude od středy 2. září 2020.
Informace k vyzvedávání dětí ze školní družiny - ZMĚNA
- rodič či jiná osoba pověřená zákonným zástupcem zazvoní na zvonek školní družiny a vyčká příchodu zaměstnance, kterému sdělí, pro které dítě si jde. Paní vychovatelka dítě pošle do šatny a k odchodu z budovy. Do budovy školy nevstupujte!. (Pro rodiče prvňáků plánujeme dvoutýdenní výjimku).
Telefon do školní družiny (změna čísla!! - 739 653 852) Abychom uspokojili všechny ty, kteří odevzdali přihlášku do školní družiny, od září budou fungovat tři oddělení!

Upozorňujeme, že dítěti s přetrvávajícími příznaky onemocnění, které jsou projevem chronického nebo alergického onemocnění (rýma, kašel), bude umožněn vstup do budovy do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí ( tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost).

Od pondělí 7. září budou žáci 2. a 3. třídy a zájemci z řad žáků 1. stupně jezdit na plavecký výcvik. Bližší informace budou sděleny na začátku školního roku.

Rozvrh hodin najdete zde (je k dispozici u na Škole OnLine).

Informace k zahájení školního roku 2020/2021:

Školní rok 2020/2021 bude slavnostně zahájen v úterý 1. září 2020 v 7,30 hod. Žáci ve škole budou 2 vyučovací hodiny (tj. do 9,10 hod). Měli by si přinést přezůvky a psací potřeby. Pravidelný provoz školní družiny (i ranní provoz od 6,30 hod) bude od středy 2. září 2020 (odpolední provoz do 16,00).
Ve středu 2. září budou ve škole žáci 1. stupně 4 vyučovací hodiny (do 11,10 hod), žáci 2. stupně 5 vyučovacích hodin (do 12,05 hod). Výuka podle rozvrhu začne od čtvrtku 3. září 2020.
Předpokládáme, že ve středu 9. září se v 15,30 uskuteční úvodní třídní schůzky. Proběhnou i volby zákonných zástupců do školské rady (jedná se o zvolení dvou členů z řad zákonných zástupců).

Informační schůzky pro rodiče dětí z mateřské školy - info zde:

.

Sešity a pomůcky pro školní rok 2020/2021

1. stupeň - sešity a pomůcky pro školní rok 2020/2021
6. třída - sešity a pomůcky pro školní rok 2020/2021
7. třída - sešity a pomůcky pro školní rok 2020/2021
8. třída - sešity a pomůcky pro školní rok 2020/2021
9. třída - sešity a pomůcky pro školní rok 2020/2021

30. června - Předávání vysvědčení a závěrečné focení tříd

I závěr roku bude letos netradiční. Rádi bychom skloubili slavnostní předávání vysvědčení se závěrečným focením tříd. Naší snahou je částečně zachovat omezení počtu potkávaných osob a zároveň umožnit všem žákům přijít si pro vysvědčení a se spolužáky se vyfotit. Každá třída má proto vymezených 60 minut (po dobu této hodiny budou žáci ve škole). Prosíme o dodržení časového harmonogramu. (ten je k nahlédnutí zde):
Upozorňujeme, že ti, kteří do školy nechodili, musí donést vyplněné a podepsané čestné prohlášení (ke stáhnutí na stránkách školy).
Nevyzvednutá vysvědčení se budou žákům nebo zákonným zástupcům vydávat ve středu 1. července a ve čtvrtek 2. července v době od 8,30 do 10,30 v kanceláři školy.