Ve středu 11. září v 15,30 hod proběhnou informativní třídní schůzky. Rodičům budou kromě jiného předány i podklady k registraci do elektronické žákovské knížky. Pokud si údaje nebudou moci převzít, mohou tak učinit ve čtvrtek 12. září v dopoledních hodinách v budově školy.

Slavnostní zahájení školního roku - foto zde:

Slavnostní otevření nové třídy mateřské školy - foto zde: Pokud byste chtěli vědět, jak třída mateřské školy vznikala, podívejte se zde:

Vážení rodiče, od září 2019, jak jsme Vás již informovali v červnovém obecním zpravodaji, rozšiřujeme informační systém školy i o elektronickou žákovskou knížku, kde budete mít možnost sledovat průběžně výsledky vzdělávání . Pro vstup do aplikace je potřeba se zaregistrovat. Potřebné údaje vám budou předány na informativních třídních schůzkách ve středu 11. září 2019. Budete rovněž informováni i o "váhách" známek. (Váha známky vyjadřuje její důležitost v klasifikaci Vážený průměr známek pak zohledňuje při klasifikaci váhu jednotlivých známek.) Pokud se chcete již nyní s aplikací informativně seznámit, můžete v tomto videoprůvodci. Všichni žáci budou mít i nadále papírovou obdobu "Žákovské knížky", kde se budou zapisovat omluvenky i jiná sdělení, která bude primárně sloužit ke komunikaci s rodiči.
Čtěte: Pravidla pro používání elektronické žákovské knížky
Čtěte: Pravidla pro hodnocení žáků - dodatek č.1 (užití EŽK, váha známek)

Školní rok 2019/2020 bude slavnostně zahájen v pondělí 2. září v 7,30 hod. Žáci ve škole budou 2 vyučovací hodiny (tj. do 9,10 hod). Měli by si přinést přezůvky a psací potřeby. Pravidelný provoz školní družiny (i ranní provoz od 6,30 hod) bude od úterý 3. září 2019 (odpolední provoz do 15,30).

Rozvrh hodin najdete zde:
V úterý 3. září budou žáci 1. stupně 4 vyučovací hodiny (do 11,10 hod), žáci 2. stupně 5 vyučovacích hodin (do 12,05 hod). Výuka podle rozvrhu začne od středy 4. září 2019.

Školní stravování je i letos zajištěno v restauraci Sněženka. Každý strávník musí odevzdat vyplněnou přihlášku vedoucí stravování paní Olejákové (ta vám taky dá přihlášku) . Přihlásit dítě i zaplatit stravné můžete paní Olejákové v restauraci Sněženka od čtvrtku 29. srpna v době od 8 do 13 hodin. Cena stravného zůstává nezměněna.

Od pondělí 9. září budou žáci 2. a 3. třídy a přihlášení žáci z 1. stupně jezdit na plavecký výcvik. Bližší informace budou sděleny na začátku školního roku.

Sešity a pomůcky pro školní rok 2019/2020

1. stupeň - sešity a pomůcky pro školní rok 2019/2020
6. třída - sešity a pomůcky pro školní rok 2019/2020
7. třída - sešity a pomůcky pro školní rok 2019/2020
8. třída - sešity a pomůcky pro školní rok 2019/2020
9. třída - sešity a pomůcky pro školní rok 2019/2020

Slavnostní ukončení školního roku - foto zde: