, ZS Sedlnice

V pátek 22. března 2019 bude tradiční Maškarní ples s Hopsalínem.

V pondělí 25. března 2019 proběhne Jarní ladění - tvůrčí pracovní dílny pro rodiče s dětmi.

UPOZORNĚNÍ - Ve středu 3. dubna 2019 vyhlašuji pro žáky základní školy z technických důvodů ŘEDITELSKÉ VOLNO (avizovaná přeložka vodovodu, přerušení dodávky pitné vody v celé obci). Mimo provoz bude ze stejného důvodu i školní jídelna ve Sněžence.

POZOR ZMĚNA! - Z technických důvodů (celodenní odstávka pitné vody) se mění termín ZÁPISU DO PRVNÍ TŘÍDY! Přesouvá se o jeden den - ze středy na čtvrtek 4. dubna 2019!!

SETKÁNÍ SE SPISOVATELKOU (14. 3. 2019) - Že spisovatel či spisovatelka píší knihy a ilustrátoři je ilustrují, to všichni dobře víme. Ale slyšeli jste už slovíčka KOREKTOR, GRAFIK či NAKLADATEL? Ti všichni se podílí na vzniku nové knížky. Ale než se taková knížka "narodí", trvá to i měsíce. O tom všem si s námi, žáky druhé a třetí třídy, povídala paní spisovatelka Zuzana Pospíšilová. Některé ze svých knížek nám i představila. Společně jsme také hádali slova nebo hráli na ozvěnu. Paní spisovatelka napsala i knížky na procvičování učiva či plné křížovek a hádanek - ty si ale musíme koupit v knihkupectví, protože v knihovně najdeme jen knihy ke čtení. Foto zde:

Společnost dm drogerie markt s.r.o. v roce 2019 přichází již s devátým ročníkem úspěšného programu Veselé zoubky. Projekt je zaměřen na děti 1. tříd základních škol. Jak jeho název napovídá, jeho tématem je správná péče o zuby a prevence vzniku zubního kazu. Ve dvou vyučovacích hodinách prvouky se žáci obeznámili velice zábavnou formou, jak o své zoubky mají co nejlépe pečovat. Každý dostal i taštičku, ve které našli zubní kartáček, zubní pastu, "časoměřič" na čistění zubů a další materiály. Foto zde:

Ve středu 6. března se v Příboře uskutečnilo okrskové kolo soutěže v recitaci. Naši školu reprezentovalo sedm žáků. BLAHOPŘEJEME k druhému místu Lucce Orságové (v kategorii žáků 4. a 5. třídy) a Vojtovi Rohelovi (v kategorii žáků 6. a 7. třídy). Třetí místo získal Tadeáš Kopřiva (v kategorii žáků 2. a 3. třídy. Blahopřejeme jim a děkujeme za reprezentaci školy. Lucka a Vojta budou naši školu reprezentovat v okresním kole recitační soutěže. Přejeme jim v Novém Jičíně hodně úspěchů.

V týdnu od 11. do 14. února proběhly pro žáky 4. - 9. třídy preventivní a intervenční programy metodika prevence Pedagogicko psychologické poradny (4. třída - 11.2. - Bezpečné chování na internetu; 5. třída - Pravda a omyly o kouření a o drogách; 12.2. - 6. třída - Kyberšikana a jak jí zabránit; 9. třída - Sebeovládání a odkládání povinností; 13.2. - 7. třída - Pravda a omyly o drogách; 8. třída - Komunikace a řešení konfliktů, 14.2. - 6. třída - Zvládání stresu a zátěže, 9. třída - Rozhodování a řešení problémů)

I letos jsme se díky paní knihovnice mohli prvňáčci zapojit do projektu Knížka pro prvňáčka. Projekt probíhá 4 měsíce, vždy po jednom setkání v měsíci, a končí pasováním prvňáčků na čtenáře. Ve čtvrtek 7. února proběhlo úvodní setkání s názvem Pohádkové vyhledávání, které bylo zaměřeno, jak již sám název napovídá, na pohádku. Děti plnily různé úkoly - přiřazovaly symboly a postavy k pohádkám, sestavovaly pohádkové dvojice, skládaly obrázky... Seznamovaly se také s pojmy autor, spisovatel, ilustrátor, pohádka, pohádkové bytosti... Vše se dětem velmi líbilo a už se těší na další setkání. Foto zde:

V pondělí 4. února žáci 3. - 5. třídy jeli do Beskydského divadla v Novém Jičíně. Zhlédli představení Pipi Dlouhá punčocha, které sehrálo Divadlo Radost Brno.

Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2018/2019 (materiál vydaný MŠMT) - najdete zde:

Ve středu 9. ledna proběhly pro žáky 2. stupně preventivní besedy, které připravilo oddělení tisku a prevence Policie ČR. Žáci 6. a 7. třídy absolvovali besedu s názvem Drogová problematika, žáci 8. a 9. třídy besedu Trestní odpovědnost. Obě besedy byly velmi přínosné.

Ve středu 9. ledna se od 15 do 16 hodin konaly informativní třídní schůzky

Vánoční besídka a loučení s rokem 2018 ve škole - foto zde:

Ve čtvrtek 20. prosince ve školní družině Ježíšek naděloval dárky. - foto zde:

Vánoční ladění - foto zde:
V pondělí 10. prosince se zhruba od patnácti hodin budova základní školy začala zaplňovat těmi, kteří si přišli odpočinout od shonu a vánočních příprav a příjemně strávit čas se svými dětmi. Přivítání žáky 9. třídy a perníčky pro děti čekaly na každého příchozího. Nejen děti, ale i dospělí využili možnosti a přišli si do tvůrčích dílen vyrobit nejednu vánoční dekoraci. Zdobení baněk patřilo mezi dílny náročnější, ale již od samého začátku zde bylo plno. Vybrali jste si barvu baňky a pak už lepidlem a štětcem namalovali ornamenty. Nakonec se dílko zasypalo třpytivou směsí a nechalo zaschnout.
I z tak z tak obyčejného materiálu, jako je papír, se dal vyrobit krásný andělíček. Potřebovali jste ještě polystyrénovou hlavičku, třpytivé vlásky a šikovné ruce. Čekání na výrobky z keramiky se trochu protáhne, protože bude třeba, aby výrobky dobře vyschly a mohli jsme je vypálit. Do začátku Vánoc ale určitě každý bude mít svůj výtvor doma. Nejednoho návštěvníka zaujalo i pískohraní - možnost vytvořit si obrázky z barevných písků. K adventní pohodě přispěl i připravený čaj a káva s ochutnávkou dětmi upečených perníčků.
Součástí akce bylo i vystoupení dětí. Vánoční příběh z Betléma doplněný koledami se jim povedl. Melodie i slova závěrečné Vánoční modlitbičky, kterou děti doplnily hrou na zvonečky, mnohým určitě zůstane dlouho v paměti: "Prosím Vás, mějte se rádi…". K sváteční a kouzelné atmosféře pak určitě přispěla známá koleda Tichá noc, kterou zahráli Jana a Martin Janošíkovi, a jejíž tóny se linuly v ztemnělé chodbě školy při svitu téměř dvou set svíček. Koledy a vánoční písně pak ještě zazpívali a zahráli i žáci MIS Music Kopřivnice.
Celá akce se velmi povedla. Bylo pěkné vidět, že i v době předvánočního shonu si mnozí rodiče našli na své děti čas, přišli s nimi na chvíli pobýt a podpořit je v jejich tvoření.

Co nás čeká v prosinci:
Rozsvícení vánočního stromu (kulturní vystoupení žáků) - neděle 2. prosince 2018
Školní družina - vánoční program v novojičínském muzeu - čtvrtek 6. prosince 2018
Mikuláš ve škole - pátek 7. prosince 2018
Mikulášský turnaj v kopané smíšených družstev - pátek 7. prosince 2018
Vánoční ladění - pondělí 10. prosince 2018 - viz plakát
Vánoční školní besídka a loučení s rokem 2018 ve škole (DJ Paul Doctor a soutěže) - pátek 21. prosince 2018

V pátek 7. prosince zavítal do školy Mikuláš se svou družinou. Hodné děti pochválil, na zlobivce se přišli podívat čerti, ale s sebou neodnesli nikoho... Andělé odměnili děti sladkou odměnou.
Již tradičně proběhl i Mikulášský turnaj v malé kopané smíšených družstev. Foto zde:

Školní družina v muzeu v Novém Jičíně - foto zde:

Rozsvícení vánočního stromu - foto zde:

Svátek svatého Martina bývával jedním z nejoblíbenějších svátků roku. Děti i hospodáři čekali na první sníh, hospodyně pekly martinskou husu a martinské rohlíky. Lidovou pranostiku o Martinovi, který přijíždí na bílém koni, zná jistě téměř každý. Letos k nám do Sedlnic přijel svatý Martin v neděli 11. listopadu - alespoň symbolicky. Sluníčko svítilo a venku to spíše vypado na jaro. . V sále KIC Sněženka pak již tradičně vystoupily děti í z mateřské i základní školy. Foto zde:

Co nás čeká v listopadu:
Národní testování 9. tříd (Testy SCIO) - obecné studijní předpoklady, český jazyk, matematika
Příjezd sv. Martina (kulturní vystoupení žáků) - neděle 11. listopadu 2018
Konzultace o prospěchu a chování (třídní schůzky) - středa 14. listopadu 2018 (15 - 16 hodin)
Výběrové zjišťování výsledků vzdělávání ČŠI - přírodovědná graotnost (8. třída)
Den otevřených dveří (možnost pro rodiče zúčastnit se dopoledne výuky) - úterý 20. listopadu
Vystoupení Divadélka z Hradce Králové (pátek 23. listopadu)

Tradiční podzimní dlabání dýní ve škole. Víte, že Halloween je jen jiným pojetím našeho tradičního svátku, Dušiček? Halloween i Dušičky jsou vzpomínkou na naše milé zesnulé. Zapalování ohňů na počest zesnulých měli ve zvyku nejprve Keltové a po nich i Slované, a to i na našem území. Z velkých ohňů se později stala tradice malých světýlek ve vydlabaném tuřínu, červené řepě, ještě později dokonce v bramborách. Do vydlabané zeleniny se umístila svíce či jiný zdroj světla, např. žhavé uhlíky. Světýlko mělo připomínat duše milovaných zemřelých. Tato lucerna se pak umístila do okna nebo před stavení a měla odhánět zlé síly a duchy. Dlabání dýní - foto zde:

VZNIK ČSR - 28. října si celá naše země připomíná sté výročí vzniku Československa. Ani v naší škole nezůstáváme stranou. Výsledky práce jednotlivých tříd zdobí stěny chodeb, ale i učebny.
Tak třeby my, třeťáci, si teď v hodinách hodně povídáme a čteme o panu Tomáši G. Masarykovi a v projektu "Po stopách T. G. M." jsme se v různých aktivitách tomuto tématu věnovali napříč všemi předměty. V českém jazyce jsme kromě čtení a povídání také vyhledávali slovesa a tvořili věty, poslouchali jsme pověsti, ke kterým jsme pak ve výtvarné výchově nakreslili obrázky. V hudební výchově jsme se naučili zpívat zamilovanou píseň našeho prvního prezidenta Ach synku, synku a také jsme se doprovodili na nástroje Orffova instrumentáře. V pracovních činnostech jsme ztvárnili pomocí muchláže nejen vlajku, ale i mapky naší země. Už teď víme, že naše zemička nebyla vždy tak maličká. V matematice jsme srovnávali na číselné ose významné události z dějin našeho státu ,v prvouce jsme všechny naše znalosti o republice zúročili vyplněním pracovních listů. Foto zde ze školního projektu zde:

VÝTVARNÝ KROUŽEK - Několik počátečních setkání výtvarného kroužku jsme věnovali módě. Nejprve jsme se inspirovali krásným podzimem a vytvořili jsme originální klobouky, k jejichž zdobení jsme využili i krásně vybarvené přírodniny. Poté jsme se pustili do malování triček. Letos jsme zvolili kombinaci barev a linií. Dopadlo to skvěle! Teď už jen obléknout tričko, popadnout klobouk a hurá na přehlídkové molo. Nechte se inspirovat také! Foto zde:

Ve čtvrtek 18. října se žáci 6. - 9. třídy zúčastnili vzdělávací exkurze. Naše kroky vedly do Frýdku-Místku. Průvodce nás během lekce Život a opravy frýdeckého zámku seznámil s jeho téměř 700 let dlouhým vývojem i s tím, jak se na tomto sídle žilo. Vyfotili jsme se na vnitřním nádvoří, kterému dodávaly půvab renesanční arkády, obuli papuče a vydali se na prohlídku zámku. Zcela jistě nás překvapil nejen největší sál - Rytířský , ve kterém jsme viděli 35 erbů slezské šlechty, ale i další dobově zařízené místnosti.
Exkurzi ve firmě MARLENKA international, s.r.o. jsme zahájili v návštěvnickém centru, kde nám byla prezentována historie firmy poutavým výkladem i projekcí fdokumentárního filmu. Následovala asi nejočekávanější část exkurze - ochutnávka výrobků firmy Marlenka. V další části exkurze jsme viděli jednotlivé části výrobního procesu - od pečení, výroku kuliček až po práci robota "Fanouše". Na závěr exkurze jsme se vrátili do návštěvnického centra, kde většina z nás využila nabídky nákupu firemních sladkých produktů. Všichni žáci obdrželi jako bonus Snack Marlenka. Foto zde:

Ve středu 17. října žáci 4. a 5. třídy jeli na dopravní hřiště do Příbora, kde se pod vedením dopravního policisty připravovali na získání průkazu cyklisty. Zopakovali si základní dopravní značky, dopravní předpisy i vybavení jízdního kola. To vše si pak procvičili při jízdě na kole na dopravním hřišti. Z dopravního hřiště si žáci odnesli mnoho nových poznatků, dovednpostí a zážitků. Věříme, že je využijí i v silničním provozu. Foto zde: )

Součástí výuky tělesné výchovy je pro žáky 2. a 3. třídy plavecký výcvik. Děti absolvují deset dvouhodinových lekcí, které vedou zkušení lektoři plavecké školy Laguna v Novém Jičíně. Výuka je pro žáky 2. a 3. třídy hrazena ze státního rozpočtu a díky dotace z rozvojovému programu MŠMT Podpora plavání nehradí ani náklady na dopravu. Zájemci z žad žáků ostatních tříd 1. stupně absolvují zdokonalovací kurz, který si však již hradí sami. Letošní plavecký výcvik začal v pondělí 17. září. Poslední lekce proběhne 26. listopadu. Foto zde:

Drakiáda 2018 - Ve čtvrtek 27. září jsme se jako již každoročně vypravili na hřiště pouštět draky. Tento rok se jich sešlo opravdu hodně hýřili barvami i rozličnými tvary. Sluníčko bylo sice schované za mraky, ale větřík hezky foukal. NA nás i na draky se přišly podívat i děti ze školky. Všichni jsme si užili krásné dopoledne. Na závěr byly pro děti připraveny soutěže, a tak i ti, kterým se drak "zašmodrchal" a odmítl pokračovat v létání, nemuseli být ani trochu smutní :-) Foto zde:

Ve středu 12. září se od 15,30 hod konaly informativní třídní schůzky

V pondělí 3. září jsme slavnostně zahájili školní rok. Přivítali jsme i 18 nových prvňáčků, s kterými přišli rodiče nebo jejich blízcí, kteří se účastnili prvního školního dne svých dětí. Na slavnostním shromáždění ve vestibulu po krátkém projevu starosty obce i ředitelky školy prvňáčky čekalo slavnostní šerpování. Všem žákům i rodičům přejeme pohodový a úspěšný školní rok. Foto zde:

Školní rok 2018/2019 bude slavnostně zahájen v pondělí 3. září v 7,30 hod. Žáci ve škole budou do 9 hodin. Měli by si přinést přezůvky a psací potřeby. Pravidelný provoz školní družiny (i ranní provoz od 6,30 hod) bude od úterý 4. září 2018 (odpolední provoz do 15,30).

Informace z jídelny ze Sněženky - přihláška ke stažení - zde:
Přihlášky odevzdávejte ve školní jídelně v restauraci Sněženka. Stravování začne od úterý 4. září 2018.

Rozvrh hodin 2018/2019:

Sešity a pomůcky pro školní rok 2018/2019

1. stupeň - sešity a pomůcky pro školní rok 2018/2019
6. třída - sešity a pomůcky pro školní rok 2018/2019
7. třída - sešity a pomůcky pro školní rok 2018/2019
8. třída - sešity a pomůcky pro školní rok 2018/2019
9. třída - sešity a pomůcky pro školní rok 2018/2019

Slavnostní ukončení školního roku - foto zde: