Aktuální informace k ošetřovnému - stránky České správy sociálního zabezpečení :
.
Výroční zprávu o základní škole za rok 2019/2020 - nejdete zde: (projednána na zasedání školské rady - on-line - dne 13. října 2020):
Doplnění školního řádu - věci týkající se distanční výuky (projednáno na zasedání školské rady - on-line - dne 13. října 2020):
Vyhodnocení dotazníků týkající se distančního vzdělávání v minulém školní roce - najdete zde:

Tipy na aktivity s dětmi v době karantény (kreativní nápady nejen pro děti ze školní družiny) :
Dekorace z ruliček od toaletního papíru:
.......Monotyp:
......Razítka z ruliček od toaletního papíru:
......Technika přes kopírák:
......Tisk z polystyrénových krabiček: :
......Koš hádanek z hudebky (1):
......Koš hádanek z hudebky (2):
......Koš hádanek z hudebky (3):
......Koš hádanek z hudebky (4):
......Výzdoba oken:
.

Před prázdninami - připomenutí opatření, která mohou vést ke zvládnutí epidemie (letáky zaslené MŠMT žákům 1. a 2. stupně škol):
.
Informace ze dne 14. října 2020

Informace k vystavení OČR - Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že jsme již obdrželi z MŠMT vyřízenou žádost o změnu organizace školního roku z nepředvídaných důvodů v termínu od 12. do 13. října, pokud chcete vystavit Žádost o ošetřovné při péči o dítě mladší 10 let na tyto dva dny, napište prosím žádost ředitelce školy prostřednictvím Školy OnLine nebo na e-mail (skola@zs-sedlnice.cz) . Uveďte i jméno dítěte, na které chcete OČR vystavit a zda si pro tiskopis přijdete osobně (budou vydávány ve škole v pondělí 19. října), nebo chcete zaslat elektronickou verzi (uveďte e-mailovou adresu).
S účinností od 14. října 2020 byla krizovým opatřením Vlády ČR plošně zakázána osobní přítomnost žáků na vzdělávání ve školách. Informace o poskytování ošetřovného v souvislosti s tímto mimořádným opatřením najdete zde

Tipy na tvoření s dětmi v době karantény (kreativní nápady nejen pro děti ze školní družiny):
Obrázky z listí:
.......Kaštanová rychlovka:
......Ježci (zápich)
.
Informace ze dne 13. října 2020

Vážení rodiče, v návaznosti na usnesení vlády ČR s účinností od 14. října do 1. listopadu (včetně) platí zákaz osobní přítomnosti žáků 1. a 2. stupně základních škol na základním vzdělávání. Zákaz se vztahuje po celou dobu i na činnost školních družin.
Již podle dřívějšího usnesení vlády ve dnech 26. a 27. října byla zakázána osobní přítomnost žáků ve školách - jedná se o 2 dny volna. V tuto dobu nebude probíhat distanční vzdělávání (tudiž ani nevzniká žákům právo na dotovaný oběd). Ve středu 28. října je státní svátek a následují 2 dny podzimních prázdnin. Pevně něřím, že se v pondělí 2. listopadu setkáme ve škole.

Informace k vystavení OČR - vzhledem k tomu, že škola je uzavřena z důvodu nařízené karantény učitelům, uzavření školy musí potvrdit MŠMT na základě povolení změny organizace školního roku. Žádost byla na MŠMT v pondělí odeslána a měla by být během 1 - 2 dnů vyřízena. Poté tomu, kdo bude potvrzení OČR požadovat, vystavíme. Momentálně čekáme na vyřízení žádosti v Praze. Až bude potřebné vyřízeno, dáme vám prostřednictvím Školy OnLine vědět.
V současné době čekáme i na pokyny ze strany ČSSZ ohledně vystavení OČR po uzavření škol od 14. října 2020.

Informace o krizovém ošetřovném - na stránkách MPSV - zde:

STRAVOVÁNÍ- I nadále platí, že pokud se vaše dítě povinně vzdělává distančním způsobem (a ani není nemocné nebo v karanténě) a zároveň není přerušený provoz školní jídelny, může mu být umožněn odběr obědů v rámci školního stravování za dotovanou cenu. Pokud máte o stravování zájem, je nutné své dítě přihlásit (nejlépe den předem - tel. 776 717 901 (telefonicky nebo SMS), e-mail: restauracesnezenka@email.cz . Výdej obědů probíhá od 12 do 13 hodin. Pokud ke stravování vaše dítě nepřihlásíte, obědy byly automaticky na celou dobu uzavření škol odhlášené.

Vážení rodiče. Nakladatelství Nová škola Duha vzhledem k nastalé situaci dává možnost poskytnout všechny jimi vydávané interaktivní učebnice k domácímu použití do 30. září 2020. Licenční certifikáty i postup je na těchto www stránkách / .
.
.
.
.
.
Informace ze dne 11. října 2020

Vážení rodiče, od pondělí 12. října 2020 (minimálně do 16. října 2020) bude celá základní škola v Sedlnicích uzavřena z důvodu nařízení karantény Krajskou hygienickou stanicí v Ostravě všem pedagogickým pracovníkům ZŠ. Výuka po tuto dobu bude probíhat distanční formou.
Zároveň upozorňujeme rodiče, aby sledovali zdravotní stav svých dětí a pokud by měly příznaky onemocnění COVID-19, nechť telefonicky kontaktují svého praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. Děkujeme za pochopení.

STRAVOVÁNÍ - Vážení rodiče, pokud se vaše dítě povinně vzdělává distančním způsobem (a ani není nemocné nebo v karanténě) a zároveň není přerušený provoz školní jídelny, může mu být umožněn odběr obědů v rámci školního stravování za dotovanou cenu. Pokud byste měli zájem o stravování v příštím týdnu, přihlaste své dítě zítra nejpozději do 8,00 hodin - telefon 776 717 901 (telefonicky nebo SMS). Výdej obědů by probíhal od 12 do 13 hodin. Pokud ke stravování vaše dítě nepřihlásíte, bude mu automaticky na celý týden oběd odhlášen.

Informace k vystavení OČR - vzhledem k tomu, že škola je uzavřena z důvodu nařízené karantény učitelům, uzavření školy musí potvrdit MŠMT na základě povolení změny organizace školního roku. Žádost byla na MŠMT odeslána a měla by být během 1 - 2 dnů vyřízena. Poté tomu, kdo bude potvrzení OČR požadovat, vystavíme. Momentálně čekáme na vyřízení žádosti v Praze. Až bude potřebné vyřízeno, dáme vám prostřednictvím Školy OnLine vědět. .
.
.
.
.
.

ZMĚNA!!! - Vážení rodiče, i když jsme ráno obdrželi z MŠMT e-mail, že se střídání prezenční a distanční výuky týká všech škol, telefonátem v 11 hodin nám bylo sděleno, že došlo k upřesnění podmínek - pokud škola má pouze po jedné třídě na 2. stupni, POKRAČUJE CELÁ ŠKOLA V PREZENČNÍM ZPŮSOBU VÝUKY (všichni chodí do školy). Omlouváme se za komplikace.
Výuka na 1. stupni a provoz školní družiny zůstává beze změn. Na bazén žáci jezdit nebudou.

Vážení rodiče, na základě nařízení vlády a MŠMT bude na naší škole probíhat od 12. října do 23. října na 2. stupni prezenční i distanční výuka současně.
V týdnu od 12. do 16. října 6. a 7. třída bude mít DISTANČNÍ FORMU (dle pokynů vyučujících) vzdělávání, 8. a 9. třída PREZENČNÍ FORMU vzdělávání.
V týdnu od 19. do 23. října bude 6. a 7. třída mít PREZENČNÍ FORMU vzdělávání, 8. a 9. třída DISTANČNÍ FORMU.
Výuka na 1. stupni a provoz školní družiny zůstává beze změn. Na bazén žáci jezdit nebudou.

DEN NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI. Je čtvrtek 1. 10. 2020 - dlouho očekávaný den. Sledujeme vývoj počasí, balíme roušku. Sluníčko na nás zapomnělo, přesto do Příbora na dopravní hřiště vyrážíme. Jsme očekáváni a hned se pouštíme do práce. Po roce mají někteří problém získané znalosti si vybavit, ale jsou i tací, jež excelují již po ránu, kdy se mnozí teprve "probouzejí". A jejda, křižovatky! Pravidlo pravé ruky? Cože? No to nechápu! …. Aha, představím si, že odjel a pak vidím, jak pojede další.
Následuje test - pozor - křížky, ne kolečka! A je to za námi. Nedočkavě očekáváme výsledky a po očku sledujeme dění za oknem. Prší? Kape? Tak rychle balíme a jde se ven. Kol se ujímají nejprve ti, kteří uspěli v testu, ostatní čeká "opáčko". Nakonec se projíždíme všichni a užíváme si to i přes nepřízeň počasí. Jen dávat pozor na rychlost, aby to někomu neuklouzlo! Uklízíme kola a ustává i deštík. Někteří přebírají průkazy cyklisty, většina však jen ceny útěchy. Tak snad příště. Vyrážíme k domovu s krásnou představou, že jsme si to užili a zítra už je páteček.

Z pohádky do pohádky - společný projekt místní knihovny a školní družiny. Průvodcem se stal kašpárek, který žáky uvedl do pohádkového světa formou hádanek a písničky. Ve světě pohádek žáci obdrželi karty, kam se značily splněné úkoly pomocí razítek. Děti na stanovištích plnily v roli pohádkových bytostí úkoly, ve kterých bylo nutné prokázat zručnost, logické uvažování, tvořivost, ale také schopnost spolupráce. Za splnění zadaných úkolů jim byl dělen Řád pohádkové říše a sladká odměna. Foto zde:

Od pondělí 7. září žáci 2. a 3. třídy, přihlášení žáci z ostatních tříd 1. stupně a předškoláci z mateřské školy jezdí do Nového Jičína na plavecký výcvik. Foto zde:

Vzhledem k tomu, že na naší škole je situace vzhledem k nemoci COVID-19 klidná, v pátek 25. září 2020 bude v naší škole probíhat normální vyučování, ředitelské volno nebude.

Roušky – od 18. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol a školských zařízení - nově tedy včetně učeben (s výjimkami uvedenými dále). Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).
Výjimka z povinnosti
nošení roušek ve společných prostorách škol a školských zařízení a vysokých škol se vztahuje na děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině a na žáky a pedagogické pracovníky 1. stupně základních škol mimo společné prostory škol (tedy např. je povinnost nosit roušku na chodbách, toaletách, v šatnách nebo jídelnách, naopak není povinnost nosit roušku v učebnách nebo tělocvičnách)

V úterý 15. září proběhlo slavnostní ukončení projektu Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka. Cílem tohoto projektu, který vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků, je rozvoj čtenářských návyků již od prvního ročníku školní docházky a naši prvňáčci se ho mohli účastnit díky iniciativy paní knihovnice Lenky Šimurdové. Celý projekt byl v březnu 2020 nedobrovolně přerušen kvůli epidemii COVID-19, a tak jeho zakončení mohlo proběhnout až teď. V areálu školní multifunkční zahrady tak král Ota I. pasoval dnes již druháčky na čtenáře. Odměnou za úspěšné absolvování projektu byla pro každého prvňáčka knížka Lenky Rožnovské Katka a klokan ze šuplíku. . Foto zde:

Informace - Doporučený postup Odborné společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 – určeno pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte - k seznámení zde:

Volby do školské rady - v době třídních schůzek dne 9. září proběhly volby do školské rady z řad zákonných zástupců. Zvolili jste si paní Šárku Spurnou a paní Lenku Rapčanovou. Blahopřejeme a těšíme se na další spolupráci.

Povinné nošení roušek ve společných prostorách školy - Dle nařízení Ministerstva zdravotnictví platí od čtvrtka 10.9.2020 povinné nošení roušek ve společných prostorách škol a školských zařízení (chodby, toalety...). (pozn: roušky se nemusí nosit v učebnách nebo tělocvičnách). Všichni žáci proto budou mít dvě roušky - v jedné vstoupí do budovy, druhou budou mít v igelitovém sáčku v aktovce.

Ve středu 9. září od 15,30 hod proběhnou informativní třídní schůzky. Žádáme všechny zákonné zástupce i další příchozí osoby, aby si při vstupu do budovy školy nasadili ochrannou roušku. Na třídních schůzkách budete seznámeni s provozem školy vzhledem ke COVID-19, připomeneme aplikaci Škola OnLine i elektronickou žákovskou knížkou. Během třídních schůzek proběhnou i volby do školské rady.

Od pondělí 7. září budou žáci 2. a 3. třídy a přihlášení žáci z ostatních tříd 1. stupně jezdit do Nového Jičína na plavecký výcvik.

Slavnostní zahájení školního roku - foto zde:

Pro případ bezhotovostních plateb - číslo účtu školy 154954122/0300 . Do zprávy uvádějte prosím jméno a příjmení dítěte, třídu a účel platby.

Informace k zahájení školního roku 2020/2021 - aktualizováno 29.8.2020:

Informace pro rodiče prvňáčků (aktualizace) - rodiče prvňáčků budou moci jít s dětmi první den i do budovy školy (vemte si s sebou prosím roušku). Do školy vejděte hlavním vchodem. "Vyučování" začíná v 7,30 hodin, budova školy je otevřena od 7,10 hod. Žádáme vás, aby do budovy školy vstoupili s prvňáčkem maximálně dva členové doprovodu. Ve škole se společně s dětmi zdržíte asi hodinu.

Informace pro žáky 2. - 9. třídy - školní rok bude slavnostně zahájen 1. září 2020 v 7,30 hod. Do budovy školy vstupte hlavním vchodem. Žáci ve škole budou 2 vyučovací hodiny (tj. do 9,10 hod). Měli by si přinést přezůvky a psací potřeby. Pravidelný provoz školní družiny (i ranní provoz od 6,30 hod) bude od středy 2. září 2020 (odpolední provoz do 16,00).

Vstup rodičů (s výjimkou rodičů prvňáčků) bude omezen jen na nejnutnější případy (platí nejen pro zahájení školního roku). Děkujeme za pochopení.

Školní stravování - aktualizace -Stravování je zajištěno od středy 2. září 2020. Cena stravenek je stejná jako v minulém školním roce (žáci do 10 let 28 Kč/oběd, žáci 11 - 15 let - 29 Kč/oběd). Přihlášku obdrží žáci první den ve škole (případně je ke stáhnutí zde): Telefon do jídelny: 776 717 901 ; e-mail: restauracesnezenka@email.cz .

Školní družina - Pravidelný provoz školní družiny (i ranní provoz od 6,30 hod, odpolední do 16,00 hod) bude od středy 2. září 2020.
Informace k vyzvedávání dětí ze školní družiny - ZMĚNA
- rodič či jiná osoba pověřená zákonným zástupcem zazvoní na zvonek školní družiny a vyčká příchodu zaměstnance, kterému sdělí, pro které dítě si jde. Paní vychovatelka dítě pošle do šatny a k odchodu z budovy. Do budovy školy nevstupujte!. (Pro rodiče prvňáků plánujeme dvoutýdenní výjimku).
Telefon do školní družiny (změna čísla!! - 739 653 852) Abychom uspokojili všechny ty, kteří odevzdali přihlášku do školní družiny, od září budou fungovat tři oddělení!

Upozorňujeme, že dítěti s přetrvávajícími příznaky onemocnění, které jsou projevem chronického nebo alergického onemocnění (rýma, kašel), bude umožněn vstup do budovy do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí ( tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost).

Od pondělí 7. září budou žáci 2. a 3. třídy a zájemci z řad žáků 1. stupně jezdit na plavecký výcvik. Bližší informace budou sděleny na začátku školního roku.

Rozvrh hodin najdete zde (je k dispozici u na Škole OnLine).

Informace k zahájení školního roku 2020/2021:

Školní rok 2020/2021 bude slavnostně zahájen v úterý 1. září 2020 v 7,30 hod. Žáci ve škole budou 2 vyučovací hodiny (tj. do 9,10 hod). Měli by si přinést přezůvky a psací potřeby. Pravidelný provoz školní družiny (i ranní provoz od 6,30 hod) bude od středy 2. září 2020 (odpolední provoz do 16,00).
Ve středu 2. září budou ve škole žáci 1. stupně 4 vyučovací hodiny (do 11,10 hod), žáci 2. stupně 5 vyučovacích hodin (do 12,05 hod). Výuka podle rozvrhu začne od čtvrtku 3. září 2020.
Předpokládáme, že ve středu 9. září se v 15,30 uskuteční úvodní třídní schůzky. Proběhnou i volby zákonných zástupců do školské rady (jedná se o zvolení dvou členů z řad zákonných zástupců).

Informační schůzky pro rodiče dětí z mateřské školy - info zde:

.

Sešity a pomůcky pro školní rok 2020/2021

1. stupeň - sešity a pomůcky pro školní rok 2020/2021
6. třída - sešity a pomůcky pro školní rok 2020/2021
7. třída - sešity a pomůcky pro školní rok 2020/2021
8. třída - sešity a pomůcky pro školní rok 2020/2021
9. třída - sešity a pomůcky pro školní rok 2020/2021

30. června - Předávání vysvědčení a závěrečné focení tříd

I závěr roku bude letos netradiční. Rádi bychom skloubili slavnostní předávání vysvědčení se závěrečným focením tříd. Naší snahou je částečně zachovat omezení počtu potkávaných osob a zároveň umožnit všem žákům přijít si pro vysvědčení a se spolužáky se vyfotit. Každá třída má proto vymezených 60 minut (po dobu této hodiny budou žáci ve škole). Prosíme o dodržení časového harmonogramu. (ten je k nahlédnutí zde):
Upozorňujeme, že ti, kteří do školy nechodili, musí donést vyplněné a podepsané čestné prohlášení (ke stáhnutí na stránkách školy).
Nevyzvednutá vysvědčení se budou žákům nebo zákonným zástupcům vydávat ve středu 1. července a ve čtvrtek 2. července v době od 8,30 do 10,30 v kanceláři školy.